Ministerstvo kultúry víta rozhodnutie Štatistického úradu SR, ktorý rozhodol, že v nadchádzajúcom elektronickom sčítaní obyvateľov zostane aj otázka týkajúca sa druhej národnosti. Úrad koncom januára predložil na medzirezortné pripomienkovanie opatrenie, ktorým chcel zmeniť možnosť uvedenia dvoch národností iba na jednu. Toto rozhodnutie vtedy kritizovala prezidentka Slovenskej republiky, jednotlivci či viaceré inštitúcie. Ministerstvo kultúry v tejto súvislosti minulý týždeň vyzvalo štatistický úrad na zachovanie možnosti prihlásiť sa k dvom národnostiam.

„Som rada, že nakoniec prevážil názor odborníkov. Ako som už uviedla minulý týždeň, tak možnosť druhej národnosti nám významne pomôže zmapovať skutočnú situáciu na Slovensku v oblasti menšín a zároveň tak oveľa lepšie nastaviť podporu ich kultúry,“ uviedla ministerka Natália Milanová. Zároveň dodala, že viacero krajín Európskej únie takú možnosť má a je to v súlade s odporúčaniami Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín, Európskou chartou regionálnych alebo menšinových jazykov a Dohovoru OSN o odstránení diskriminácie.

„Teší ma, že štatistický úrad upustil od navrhovanej zmeny. Možnosť vyjadriť príslušnosť  k národnosti v dvoch otázkach nám pomôže lepšie poznať národnostnú skladbu obyvateľstva a zároveň nám umožní vnímať rôznorodosť Slovenska. Tak, ako som už viackrát deklarovala, na ministerstve kultúry zriadime aj pracovnú skupinu, ktorá sa bude zaoberať prípravou interpretácie dát získaných zo sčítania,“ povedala štátna tajomníčka Zuzana Kumanová.

Ministerstvo kultúry vyjadrilo snahu o podporu čo najpresnejšieho zozbierania údajov v sčítaní ešte koncom minulého roka. Toto úsilie sa opiera aj o programové vyhlásenie vlády. V ňom sa koaliční partneri zaviazali, že národnostným menšinám budú vytvárané možnosti na zachovanie ich kultúry, jazyka a tradícií.

Sčítanie obyvateľstva sa koná každých desať rokov a v roku 2021 bude po prvýkrát elektronické. Sčítanie bude jednoduchšie ako v roku 2011 a bude pozostávať len zo 14 otázok.

Posledná aktualizácia: 8. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať