Štipendiá z mimoriadnej výzvy Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULTMINOR) môžu úspešní žiadatelia očakávať do konca tohto roka. Fond vyhlásil výzvu v celkovej výške 475 tisíc eur 15. októbra. Extra prostriedky na podporu menšinovej kultúry dostal z takmer 11-miliónovej pomoci Ministerstva kultúry SR pre nezávislú kultúru.

KULTMINOR zaregistroval v mimoriadnej výzve spolu 240 žiadostí od všetkých 13 národnostných menšín. Najviac projektov je v oblasti kultúry maďarskej a rómskej menšiny. Keďže 80 percent zaregistrovaných žiadostí nie je úplných, musia autori projektov doplniť potrebné dokumenty. Znamená to predĺženie času vyhodnocovania výzvy. KULTMINOR napriek tomu očakáva, že prvé štipendiá pošle úspešným žiadateľom na prelome novembra a decembra a všetkých vyplatí do konca tohto roka.

Mimoriadna výzva KULTMINOR je určená pre projekty profesionálnych umelcov. Štipendium na najviac päť mesiacov mohli získať na tvorbu a prezentáciu divadelných, tanečných, hudobných, výtvarných a audiovizuálnych diel. Čas na podanie projektov mali do 2. novembra.

KULTMINOR rozdelí finančné prostriedky z mimoriadnej výzvy medzi všetkých trinásť národnostných menšín – bulharskú, českú, chorvátsku, maďarskú, moravskú, nemeckú, poľskú, rómsku, rusínsku, ruskú, srbskú, ukrajinskú a židovskú národnostnú menšinu. V rámci budovania interkultúrneho dialógu a porozumenia podporí tiež vznik audiovizuálnych diel venovaných šíreniu tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram.

Viac informácií o mimoriadnej výzve možno nájsť na www.kultminor.sk.

Posledná aktualizácia: 9. novembra 2020 / Komunikácia Protokol

Zdieľať