Sympatizanti a podporovatelia tradičných remesiel budú môcť počas prvého septembrového víkendu zažiť spolu s výrobcami a majstrami ľudovej umeleckej výroby dva intenzívne dni v bratislavskom Starom Meste. Festival DNI MAJSTROV ÚĽUV 2023 po 33. raz ponúkne jedinečnú príležitosť obklopiť sa ľudskosťou a pocítiť silu prepojení životných príbehov a prírodných materiálov. Majstri remeselníci sa naň chystajú dlhé mesiace, aby mohli svoje poctivé remeselné výrobky ponúknuť širokej verejnosti. Oslavu remesiel venujeme aj detským návštevníkom. V Škole remesiel ÚĽUV zažijú emóciu dotyku s hlinou, drôtom, textilom, drevom či s podmaľbou na sklo s jasným odkazom do budúcnosti – zachovať remeselné zručnosti našich predkov. Programová skladba podujatia reflektuje aj významný UNESCO míľnik – 20. výročie Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Záštitu nad ním prevzala Slovenská komisia pre UNESCO.

Názov podujatia: Dni majstrov ÚĽUV 2023

Miesto konania: Hviezdoslavovo námestie, Rybné námestie, Panská ulica pred BIBIANOU
v bratislavskom Starom Meste

Organizátor podujatia: Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV)

Trvanie podujatia: 2. – 3. september 2023 (sobota, nedeľa):
 Hviezdoslavovo námestie – jarmok tradičných remesiel
sobota 10.00 – 19.00 h|nedeľa 10.00-18.00 h

 Hviezdoslavovo námestie, Rybné námestie – gastro zóna
sobota 10.00 – 19.00 h | nedeľa 10.00-18.00 h

 Hviezdoslavovo námestie, altánok – kultúrny program
sobota, nedeľa 11.00 – 17.00 h

 Škola remesiel ÚĽUV pred BIBIANOU | sobota, nedeľa 11.00 – 18.00 h
7 organizovaných dielní a 2 dielne bez registrácie; remeselný kvíz pre deti; oddychovoherná zóna a divadelné predstavenia:
sobota|DFS Hájenka|Don Šajn|16.00 – 16.30 h
nedeľa|Divadlo pod Balkónom|Priadka a kráľ|16.00 – 16.45 h

 Rybné námestie – interaktívne predvádzanie výroby z prírodných pletív; prezentácia
remeselných klubov pri RCR ÚĽUV Bratislava; výstava k 20. výročiu Dohovoru na ochranu
nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO

 predajňa ÚĽUV, Námestie SNP 12 | sobota 10.00 – 17.30 h

Témou ÚĽUV-u v roku 2023 sú prírodné pletivá. Ani na 33. ročníku festivalu tradičných
remesiel Dni majstrov ÚĽUV nebude preto chýbať kreatívna zóna výrobcov pracujúcich s
prírodnými pletivami a ukážky výroby zo slamy, šúpolia, z vŕbového prútia, pálky močiarnej,
lubkov či borovicových korienkov. Výrobcovia a majstri ľudovej umeleckej výroby zo všetkých kútov Slovenska ponúknu na predaj originálne výrobky a predvedú rozmanité tradičné remeslá, napr. kováčstvo, drotárstvo, dlabanie a štiepanie dreva, drevorezbu, hrnčiarsku výrobu, vyšívanie, výrobu z kože, košikárstvo, paličkovanie čipiek, tkanie na krosnách, zdobenie kraslíc, maľbu na sklo, výrobu hudobných nástrojov a mnohé ďalšie.

Priestor pred Medzinárodným domom umenia pre deti – BIBIANOU na Panskej ulici bude
obidva dni patriť malým i veľkým návštevníkom bez obmedzenia veku. Čas budú môcť stráviť
v oddychovo-hernej zóne, na divadelných predstaveniach alebo na aktuálnych výstavách v
BIBIANE. Kroky detí budú zaiste smerovať do obľúbených tvorivých dielní ŠKOLY REMESIEL
ÚĽUV, ktorá sa aktuálne uchádza o zápis do svetového Zoznamu dobrých praktík ochrany
živého dedičstva UNESCO.

Kultúrny program v altánku na Hviezdoslavovom námestí je zostavený pre potechu všetkých
– na ľudovú nôtu zahrajú, zatancujú i zaspievajú ľudoví muzikanti, folklórne zoskupenia a
detské folklórne súbory z rôznych častí Slovenska. Z pódia sa divákom prihovoria majstri
ľudovej umeleckej výroby, ktorí predstavia slovenské remeselné prvky zapísané do
Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva – drotárstvo i
výrobu gájd a fujár. Zástupkyne regionálnych centier remesiel ÚĽUV z Bratislavy, Banskej
Bystrice a Košíc oboznámia verejnosť s fungovaním centier aj s aktuálnou ponukou kurzov a
košikári priblížia súčasné miesto prírodných pletív v ľudovej umeleckej výrobe. Deti sa
v školičke tanca budú môcť priučiť ľudovému tancu a pripravené pre ne budú aj remeselné
súťaže.

V čase trvania festivalu bude na Rybnom námestí umiestnená výstava k 20. výročiu
Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorá upúta aj svojím
vizuálnym spracovaním a majstrovským vyhotovením exteriérových nosičov z vŕbového
prútia. Výstava je prezentáciou 17 vybraných prvkov previazaných s remeselnými
zručnosťami našich predkov, ktoré sú zapísané v Reprezentatívnom zozname nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska, resp. v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska. Prostredníctvom QR kódov umiestnených na fotografických
paneloch sa návštevníci dozvedia viac o každom prvku z webovej stránky Centra pre tradičnú
ľudovú kultúru.

Atmosféru na Rybnom námestí umocní interaktívne predvádzanie výroby z prírodných pletív
a prezentácia činnosti remeselných klubov, ktoré zastrešuje Regionálne centrum remesiel
ÚĽUV Bratislava.

Charakter festivalu tak ako každý rok dotvoria gastrozóny s lahôdkami tradičnej slovenskej
kuchyne.

Podujatie sa koná aj vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a je súčasťou projektu
Bratislavské kultúrne leto 2023.

Partneri podujatia: Bratislava–Staré Mesto; BKIS; BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre
deti; Židovská náboženská obec Bratislava; Farnosť sv. Martina, Bratislavská organizácia
cestovného ruchu; Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave; In.ba; Bratislavské noviny;
Kamdomesta; BigMedia, spol. s r.o.; Pravé slovenské; Sedita; Šariš.

Posledná aktualizácia: 21. augusta 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať