Ministerka kultúry Natália Milanová vymenuje k 1. máju 2022 do funkcie generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR Pavla Ižvolta.

Po verejnom vypočutí poradný orgán odporučil na pozíciu generálneho riaditeľa Pamiatkového úradu SR uchádzačov Pavla Ižvolta a Radoslava Ragača. Proces verejného vypočutia sa riadil pravidlami novej smernice MK SR, ktorá garantuje férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o procese verejného vypočutia sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania a verejné vypočutia. Pavol Ižvolt sa stane po 20 rokoch prvým generálnym riaditeľom PÚ SR, vybraným prostredníctvom  transparentného procesu verejného vypočutia.

Pavol Ižvolt je odborníkom so skúsenosťami v oblasti obnovy pamiatok a ochrany nehnuteľného kultúrneho dedičstva. V uplynulých rokoch pôsobil ako technický koordinátor projektu Pro Monumenta – Prevencia údržbou. Bol zástupcom vedúceho odboru preventívnej údržby pamiatok Pamiatkového úradu SR.

Posledná aktualizácia: 6. apríla 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať