Slovensku sa v týchto dňoch podaril historický úspech na medzinárodnej úrovni. Naša krajina bola po prvýkrát úspešne zvolená za člena významného výboru UNESCO, ktorého úlohou je ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva.

Niekoľkomesačné úsilie Ministerstva kultúry SR ocenené historickým úspechom

Historicky prvé zvolenie Slovenska do 24-členného Medzivládneho výboru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na roky 2022–2026 je mimoriadnym medzinárodným úspechom Slovenska. O tento míľnik sa pričinili Stála delegácia SR pri UNESCO v spolupráci s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru pri SĽUKu a Ministerstvom kultúry SR pod vedením ministerky kultúry Natálie Milanovej. Slovensko v minulosti kandidovalo za člena výboru už trikrát, no vždy neúspešne. Až aktuálnemu vedeniu MK SR sa podarilo kandidatúru úspešne presadiť.

Členstvo v tomto prestížnom svetovom výbore umožní Slovensku presadzovať záujmy a spolupodieľať sa na významných rozhodnutiach v oblasti ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva. Vďaka tomuto historickému úspechu bude mať Slovensko veľmi dôležité slovo v tom, ktoré prvky budú v budúcnosti zapísané na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. V konečnom dôsledku členstvo vo výbore pomôže aj slovenskému kultúrnemu dedičstvu  presadiť sa výraznejšie vo svete.

“Ďakujem všetkým členom UNESCO za mimoriadne ocenenie Slovenskej republiky. Ide o historický úspech Slovenska, ktorý sa po troch neúspešných pokusoch v minulosti konečne podaril. Je to významný krok na medzinárodnej úrovni, ktorý nielenže prehĺbi zahraničnú spoluprácu, no najmä pomôže zviditeľniť Slovensko vo svete. Verím, že aj vďaka tomu viac návštevníkov z celého sveta objaví krásu našich pamiatok. Kolegovia z ministerstva kultúry a zo  SĽUKu na tom pracovali mesiace a aj touto cestou im chcem poďakovať za dobre odvedenú prácu. Rovnako tak všetkým, ktorí sa o tento  úspech zaslúžili. Urobím všetko preto, aby sme nesklamali dôveru, ktorá do nás bola vložená,” vyjadrila sa na margo historického úspechu Slovenska ministerka kultúry Natália Milanová.

Výbor nehmotného dedičstva

Výbor nehmotného dedičstva je mladšou dvojičkou známeho Výboru svetového dedičstva, ktorý na Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva zapisuje tradície, spoločenské zvyky, rituály, slávnostné udalosti, obyčaje a tradičné remeselníctvo. Slovensko má dnes v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva zapísaných 8 prvkov a na národnom zozname 32 prvkov.

V uplynulých rokoch sa Slovenská republika zodpovedne postavila k úlohe ochraňovať svoje kultúrne dedičstvo, v čom jej pomohli práve pravidlá UNESCO. Vďaka tomu je dnes pripravená tieto normy spoluvytvárať a prispievať k ich ďalšiemu vývoju. Slovensko zároveň disponuje odborníkmi a expertmi pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva a je pripravené zdieľať skúsenosti, expertízu a príklady dobrej praxe v medzinárodnom spoločenstve na pôde UNESCO.

Slovensko sa mandátu ujme v novembri tohto roka

Slovensko bolo oficiálne zvolené do Medzivládneho výboru nehmotného kultúrneho dedičstva (MV NKD) v stredu 6. júla počas 9. zasadnutia Valného zhromaždenia zmluvných strán dohovoru UNESCO na ochranu NKD v Paríži, pričom získalo 94 zo 144 platných hlasov. Svojho 4-ročného mandátu sa oficiálne ujme 28. novembra 2022 počas 17. zasadnutia Výboru NKD v Maroku. SR bude vo výbore zastupovať expertka Ľubica Voľanská z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie SAV.

UNESCO

Hlavným cieľom UNESCO je rozvoj medzinárodnej spolupráce a porozumenia v oblasti výchovy a vzdelávania, spoločenských a prírodných vied, životného prostredia, kultúry, informácií, komunikácie a informatiky a tým prispievať k upevňovaniu mieru vo svete. UNESCO je tak jedinou odbornou organizáciou systému OSN, ktorá má mandát na rozvoj kultúrneho a intelektového potenciálu svetového spoločenstva.

Posledná aktualizácia: 7. júla 2022 / MKSR Admin

Zdieľať