Informačný deň otvorí ministerka kultúry Slovenskej republiky Ľubica Laššáková. Kľúčovým rečníkom podujatia bude zástupca Európskej komisie a koordinátor akcie Európske hlavné mestá kultúry Sylvain Pasqua. O svoje skúsenosti sa podelia aj zástupcovia víťazného projektu Košice Interface 2013 a predstavitelia projektu EHMK – Rakúsko 2024 z mesta Bad Ischl. Medzi rečníkmi budú aj čelní predstavitelia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska.

Podujatie je určené najmä a predovšetkým pre potenciálne kandidátske mestá a obce v SR, s ambíciou zapojiť sa do súťaže, ako aj pre ich kľúčových predstaviteľov, zástupcov Únie miest Slovenska, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska, predsedov samosprávnych krajov a v neposlednom rade pre zainteresovaných predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy.

Program Informačného dňa ministerstvo zverejňuje v nadväznosti na Výzvu na predkladanie prihlášok do akcie Európske hlavné mesto kultúry – Slovenská republika 2026 zo 17. decembra 2019.

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu miest si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste svoju účasť potvrdili v dostatočnom časovom predstihu, najneskôr však do 14. januára 2020. Vyplnenú a podpísanú prihlášku na účasť na Informačnom dni očakávame len elektronicky na mailovej adrese:  EHMK@culture.gov.sk a gabriela.madrova@culture.gov.sk.

Program Informačného dňa vrátane Prihlášky na účasť na Informačnom dni je k dispozícii tu.

 

 

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať