Od dnes na Slovensku začal platiť COVID automat, ktorý rozdelil okresy Slovenska na viaceré farby. Podľa najnovšej vyhlášky úradu verejného zdravotníctva (vydaná 5. februára) knižnice ostávajú otvorené pre verejnosť aj naďalej, a to vo všetkých okresoch. Počet návštevníkov v jednom okamihu však nesmie prekročiť v knižnici koncentráciu jeden zákazník na 15 m2. Toto opatrenie neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pokiaľ plocha knižnice určenej pre návštevníkov nedosahuje 15 m2, v knižnici sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 návštevník.

Pri návšteve knižnice sa musí každý preukázať:

  • negatívnym výsledkom PCR alebo antigénovým testom (certifikovaným na území Európskej únie na ochorenie COVID-19) nie starším ako 7 dní alebo;
  • dokladom o prekonaní koronavírusu nie starším ako tri mesiace alebo,
  • potvrdením o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo,
  • potvrdení od lekára, že zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19.

Knižnice sú taktiež povinné zabezpečiť dodržiavanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m. Zároveň sa návštevníkom zakazuje konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice, či v jej blízkosti.

Posledná aktualizácia: 8. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať