Podľa najnovších opatrení úradu verejného zdravotníctva sa knižnice môžu od stredy 27. januára otvoriť aj pre verejnosť. Počet návštevníkov v jednom okamihu však nesmie prekročiť v knižnici koncentráciu jeden zákazník na 15 m2. Toto opatrenie neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby. Pokiaľ plocha knižnice určenej pre návštevníkov nedosahuje 15 m2, v knižnici sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 1 návštevník.

Knižnice sú taktiež povinné zabezpečiť dodržiavanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m. Zároveň sa návštevníkom zakazuje konzumovať pokrmy a nápoje v interiérových alebo exteriérových častiach knižnice, či v jej blízkosti.

Posledná aktualizácia: 25. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať