Malá sála Slovenskej filharmónie bude patriť v utorok 11. júna 2024 trom  slovenským interpretom – flautistke Kataríne Turčinovej, 1.klarinetistovi orchestra SF Jozefovi Luptáčikovi a klaviristke Karin Remencovej. Spolu sa predstavia v komornom repertoári pre túto zaujímavú kombináciu nástrojov. Zaznejú diela Carla Mariu von Webera, Ernőa von Dohnányiho, Dušana Martinčeka, Jana Nováka, Francisa Poulenca a Camilla Saint-Saënsa. Koncert sa začne o 19.00 h.

Carl Maria von Weber  pôsobil ako kapelník v orchestri pražského Stavovského divadla. V tom období skomponoval Veľké koncertantné duo op. 48, ktoré zaznie na úvod utorkového večera. Sfinalizované dielo prvý krát zaznelo v interpretácii významného klarinetistu tej doby Johanna Hermstedta, ktorému je venované. Medzi slávnych umelcov spätých s Bratislavou patrí Ernő von Dohnányi, ktorého hudba zažíva práve dnes renesanciu. Flaute venoval dve kompozície, ktoré napísal na úplnom sklonku svojej kariéry. Ária a Passacaglia zastrešené jedným opusovým číslom boli venované a napísané pre flautistku Eleanor Bakerovú. V Malej sále zaznie prvá z nich  – Ária pre flautu a klavír, op. 48 č. 1. Nasledovať bude Concertino pre flautu a klavír slovenského skladateľa Dušana Martinčeka z roku 1980. Vystrieda ju trojčasťová kompozícia Jána Nováka Choreae vernales pre flautu a klavír, ktorá zobrazuje prebúdzanie prírody po dlhej zime v kolorite moravských ľudových tancov. Ján Novák dielo skomponoval ku koncu osemročného pobytu v  Taliansku. Premiérové uvedenie zaznelo v interpretácii dcér Doroty a Clary, ktorá na jej vznik spomína: „Posledné mesiace v Taliansku boli mimoriadne plodné a príjemné. Hoci našu rodinu čakali veľké zmeny vyplývajúce z blížiaceho sa sťahovania do Nemecka, Choreae vernales stále plne odráža slnečnú krásu a vôňu mesta Riva del Garda. Všetky tri časti, hoci sú rôznej povahy, vyjadrujú to isté, idylickú atmosféru, možno porovnateľnú s tou, ktorú zachytil symbolista zobrazujúci výjavy z antickej mytológie plné satyrov a nýmf.“ Predposlednou skladbou večera bude Sonáta pre klarinet a klavír Francisa Poulenca, ktorý sa na konci svojho života skomponoval sériu sonát pre drevené dyhové nástroje. Koncert uzavrie miniatúrna Tarantela a mol pre flautu, klarinet a klavír, op. 6 Camilla Saint-Saënsa.

Viac informácií: www.filharmonia.sk; 

Posledná aktualizácia: 10. júna 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať