Podľa nových pravidiel brány kultúrnych podujatí budú môcť zostať otvorené počas všetkých stupňov COVID automatu. Zaručuje to aj aktuálna verzia kultúrneho semafora, ktorú vláda schválila vo štvrtok 12. augusta. 

Organizátori budú mať voľné ruky a sami sa môžu rozhodnúť, v akej podobe budú podujatie organizovať. Kultúrny semafor rovnako ako COVID automat sa riadi podľa rozdelenia na plne zaočkovaných, skupinu OTP (očkovaní, testovaní, prekonali ochorenie COVID-19) alebo základ (bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či testovanie).

Lepšie podmienky pre bezpečnú kultúru

Semafor pre kultúru po novom necháva akcie pre zaočkovaných bez limitu v štyroch z piatich  stupňov. V poslednom čiernom stupni (III. stupeň ohrozenia) sa iba sprísňujú obmedzenia na maximálne 100 ľudí v interiéri alebo exteriéri, podujatia sa však môžu naďalej organizovať.

V stupni “Monitoring” pri výbere podmienok podľa OTP (očkovaní, testovaní, prekonali ochorenie COVID-19) kultúrny sektor pokračuje v režime bez obmedzenia percentuálnej obsadenosti, rozhoduje však absolútny počet návštevníkov – a to 2500 v interiéri a 500 v exteriéri. V nasledujúcich stupňoch – ostražitosť, I. stupeň ohrozenia a II. stupeň ohrozenia – sa pristupuje k obmedzeniu kapacity na 50% a maximálne počty návštevníkov.

Očkovanie prináša výhody aj pre kultúru

Ministerstvo kultúry chce prostredníctvom zmeneného semafora povzbudiť kultúrne inštitúcie, organizátorov kultúrnych podujatí aj účinkujúcich, aby čo najviac dávali do pozornosti výhody očkovania, ktoré chráni zdravie obyvateľstva a podporuje fungovanie kultúry v nasledujúcich mesiacoch. “Veríme, že ide o signál, ktorý dokáže povzbudiť ľudí, ktorí ešte nie sú očkovaní, aby tak urobili. Zároveň tak umožníme tým, ktorí sa dali zaočkovať, aby mohli  navštevovať kultúrne akcie aj počas horších stupňov nákazy COVID-19,” vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Úrad verejného zdravotníctva zohľadnil nový kultúrny semafor vo vyhláškach, ktoré vstúpia do účinnosti v pondelok 16. augusta 2021. Všetky informácie z nového kultúrneho semaforu nájdete priamo na tomto odkaze.

COVID – kultúrny semafor (16.08.2021)


Pod pojmom “základ” sa pre potreby covid automatu myslia všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby či testovanie.

Pod skratkou “OTP” sa pre potreby covid automatu myslia výlučne len osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR 72 hodín, Ag 48 hodín), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

Pod pojmom “kompletne zaočkovaná osoba” sa pre potreby covid automatu myslia osoby, ktoré sú 14 dní po druhej dávke dvoj-dávkovej vakcíny, 21 dní po jedno-dávkovej vakcíne alebo 14 dní po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní.

Posledná aktualizácia: 13. augusta 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať