Stalo sa tak po férovom a transparentnom výberovom konaní, na základe ktorého výberová komisia odporučila ministerke kultúry Natálii Milanovej vymenovať na pozíciu riaditeľa KHB Jena Kratochvila.

„V súvislosti s vymenovaním nového riaditeľa očakávam nový impulz pre inštitúciu, ktorá bude  reflektovať aktuálne spoločenské dianie formou výstavných a vzdelávacích aktivít o súčasnom vizuálnom umení,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Kunsthalle Bratislava nadobudla k 1. januáru 2020 prvýkrát vlastnú právnu subjektivitu a je tak samostatnou štátnou príspevkovou organizáciou ministerstva kultúry v oblasti súčasného vizuálneho umenia. Osamostatneniu KHB predchádzalo dvadsať rokov odbornej diskusie a snáh.

Zápisnicu z výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie, tiež záznam z verejného vypočutia, zloženie 7-člennej výberovej komisie, životopisy uchádzačov a ich projekty zverejnilo ministerstvo na https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/vyberove-konanie-kunstahalle-bratislava/

Posledná aktualizácia: 1. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať