Ministerstvo kultúry SR spúšťa prieskum v rámci projektu LibraryEdu – Vytváranie partnerstva medzi knihovníkmi a učiteľmi stredných škôl a zvyšovanie informačnej gramotnosti knihovníkov i neknihovníkov rámci programu z Grantov EHP a Nórska v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy.

Cieľom prieskumu je identifikácia služieb relevantných pre rast učiteľov a študentov stredných škôl, zistiť aké druhy spolupráce by privítali knihovníci, pedagógovia a študenti a čo by zvýšilo ich motiváciu využiť knižnice k aktívnejšej spolupráci.

Ako sa zapojiť:

Dotazník pre knihovníkov je dostupný online na webovej stránke https://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/587876?lang=sk.

Pre študentov a pedagógov stredných škôlhttps://dotaznik.culture.gov.sk/limesurvey/index.php/768473?lang=sk.

Oba dotazníky budú otvorené od 12. júna 2024 do 30. júna 2024.Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút.

Tešíme sa na Vaše názory a spoluprácu pri zlepšovaní knižničných služieb.

Foto: TASR

Posledná aktualizácia: 11. júna 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať