Literárne informačné centrum, ktoré je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR, vstupuje do nového roka s novým názvom. Od 1. januára 2023 nesie meno Slovenské literárne centrum (SLC). Nové meno je zakotvené v novej zriaďovacej listine centra, ktorú v septembri minulého roka podpísala ministerka kultúry SR Natália Milanová.

Iniciatíva predošlého vedenia

„Iniciatíva za túto zmenu vyšla zvnútra organizácie a nadväzovala na snahy ešte predošlej riaditeľky centra“, hovorí riaditeľ centra Pavel Sibyla. „Pri zoznamovaní sa so zahraničnými vydavateľmi im často nie je hneď jasné, odkiaľ sme a čo znamená ‘informačné’ v našom názve. Často si to vyžaduje vysvetľovanie a predpokladáme, že nejasnosti spôsobovalo naše staré meno aj na písaných materiáloch. Tam ho však už nemal kto ‘preložiť,“ vysvetľuje P. Sibyla a dodáva: „Chceme, aby naša komunikácia bola otvorená, priama a zrozumiteľná a tomu zodpovedá aj náš nový názov. Poslanie literárneho centra sa však nemení a nezmenenou je aj ambícia neustále zlepšovať našu činnosť.“

Nový názov i nová vizuálna identita

Nový názov organizácie vyvolal tiež potrebu novej vizuálnej identity. V lete minulého roka centrum vypísalo súťaž oslovených autorov na logo Slovenského literárneho centra a jeho vizuálnu identitu. Do súťaže bolo oslovených 11 grafických štúdií a dizajnérov, záujem zapojiť sa prejavili 4 z nich: štúdio Calder, Martin Pyšný, štúdio Andrej & Andrej, a dvojica dizajnérov Matej Vojtuš a Josefina Karlíková.

Súťaž mala 2 kolá a o víťazovi 1. kola, ktorému bola ponúknutá možnosť pripraviť finálny návrh loga a vizuálnej identity, rozhodovala na základe skíc odborná porota v zložení: Palo Bálik, Martin „Žltý“ Jenča, Branislav Matis, Kristína Soboň a Pavel Sibyla. V októbri 2022 porota určila ako najlepší spomedzi zaslaných návrhov ten z dielne Mateja Vojtuša a Josefiny Karlíkovej. „Logotyp Mateja Vojtuša a Josefiny Karlíkovej je vo svojej podstate univerzalistický: ľahko sa adaptuje do cudzích jazykov či dokonca iných znakových systémov. Koncept textovej zarážky v druhom riadku logotypu, ktorý túto vlastnosť umožňuje, evokuje každodennú prácu s textom. Komplementárne logo v tvare pozičnej konštelácie písmen SLC z logotypu vhodne rieši situácie, kedy je zjavné, že sa jedná o aktivitu inštitúcie a netreba rozpisovať jej celý názov napr. označenie chrbta knihy,“ vysvetľuje verdikt poroty Palo Bálik. Víťazi súťaže získali odmenu 4.500 eur s DPH. Slovenské literárne centrum ostáva na svojej pôvodnej webovej doméne litcentrum.sk, na ktorej bude novú vizuálnu identitu zavádzať postupne.

Slovenské literárne centrum (SLC)

Slovenské literárne centrum (SLC) je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom kultúry SR. Jeho hlavným poslaním je podpora a propagácia slovenskej literatúry doma a v zahraničí. Spolu s ďalšími aktivitami má SLC aj vlastnú edičnú činnosť – okrem diel z oblasti literárnej vedy, dejín literatúry a esejistiky vydáva aj časopis pre deti Slniečko, mesačník o knihách Knižná revue (a rovnomenný podcast) a katalóg v anglickom jazyku Books from Slovakia.

Posledná aktualizácia: 17. januára 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať