V pondelok 25. marca 2024 privítali na  MK SR štátny tajomník Mário Maruška a generálny tajomník služobného úradu Lukáš Machala delegáciu Ministerstva cestovného ruchu a športu SR vedenú jeho štátnym tajomníkom Marekom  Harbuľákom. Cieľom prvého oficiálneho  pracovného stretnutia bolo zadefinovať a nastaviť vzájomnú spoluprácu.

„Kultúra a cestovný ruch k sebe patria. Našou spoločnou úlohou  je nájsť tie najlepšie možné riešenia pre Slovensko tak, aby sme podporili spoznávanie jeho výnimočných miest domácimi  aj zahraničnými turistami,“ uviedol štátny tajomník Maruška.

Zúčastnení sa zhodli na tom, že kultúrne inštitúcie produkujúce  divácky príťažlivé  podujatia sú významným nástrojom prehlbovania kultúrnosti národa a súčasne impulzom rozvoja cestovného ruchu a našich regiónov.

stretnutie so zástupcami cestovného ruchu       

 

Posledná aktualizácia: 26. marca 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať