Spolupráca medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou v oblasti kultúry je dlhodobo obojstranne prínosná a oba štáty majú  záujem na jej prehĺbení. Na dnešnom stretnutí sa na tom zhodli štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Mário Maruška a chorvátsky veľvyslanec Aleksandar Heina. Obe strany sú otvorené ďalšej spolupráci, ktorej doterajší priebeh zhodnotili ako nadštandardný.

„Spoluprácu s Chorvátskom veľmi vítame a radi v nej budeme ešte intenzívnejšie pokračovať. V tejto súvislosti by som vás rád informoval, že pri príležitosti 35. výročia Nežnej revolúcie by sme v novembri radi zorganizovali kultúrne podujatie v Chorvátsku. Pani ministerky kultúry sa na tom už predbežne dohodli počas stretnutia v Bruseli. V tejto súvislosti už prebieha intenzívny dialóg so slovenskou ambasádou v Chorvátsku,“ povedal na stretnutí štátny tajomník.

Veľvyslanec Aleksandar Heina poďakoval za pozitívny a priateľský prístup Slovenska k chorvátskej menšine na Slovensku. Zároveň predstavil konštruktívne návrhy na zlepšenie fungovania Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku, ktoré významne podporuje národné povedomie Chorvátov žijúcich na Slovensku. Kľúčovú úlohu v tejto oblasti zohráva aj úzka spolupráca s Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku.

„Budem sa v tejto veci osobne angažovať, aby sme vám vyšli maximálne v ústrety,“ uviedol štátny tajomník Maruška.

Posledná aktualizácia: 31. januára 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať