Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči má svoje nezastupiteľné miesto. Prostredníctvom domácej a svetovej literatúry spája svet vidiacich a nevidiacich. „Chcem oceniť každého jedného pracovníka knižnice, ktorý má na tom podiel, pretože si prácu ľudí, ktorí pracujú či už so zrakovo alebo inak postihnutými občanmi veľmi vážim,“ uviedla po dnešnej návšteve knižnice ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová. Osobitosťou Slovenskej knižnice pre nevidiacich je totiž to, že si všetky dokumenty musí vyrobiť sama a až potom sú zaradené do knižničného fondu.

Ministerka kultúry dnes v rámci pracovného výjazdu navštívila spolu s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom a ministrom financií Ladislavom Kamenickým aj lyceálnu knižnicu v Kežmarku. „Toto je presne tá cesta, ktorou sa chceme na ministerstve kultúry uberať. Podporovať obnovu národných kultúrnych pamiatok, ktoré boli zo stany štátu roky mimo záujmu. Táto knižnica má veľmi bohatý knižný fond a patrí medzi najväčšie historické knižnice v strednej Európe. Je doslova našou povinnosťou zachovať skvosty, ktoré obsahuje,“ zdôraznila.

Šéfka slovenského rezortu kultúry dnes navštívila aj Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove, kde rovnako ocenila starostlivosť o jedinečné exponáty zo strany vedenia knižnice. „Čo je však pozoruhodné, všetky tri knižnice, ktoré som dnes navštívila, majú niečo spoločné. Ich existencia je závislá na ľuďoch, pre ktorých je ich práca poslaním. S exponátmi, ktoré sú im zverené, pracujú ako so svojimi vlastnými,“ povedala ministerka Šimkovičová s tým, že rezort sa musí zaoberať aj tým, či ich raz bude mať kto nahradiť. „Sú to totiž nielen odborníci, ale ľudia, ktorí dávajú do svojej práce kus srdca,“ dodala.

M. Šimkovičová: Oceňujem každého jedného pracovníka knižnice v Levoči, spájajú svet vidiacich a nevidiacich

M. Šimkovičová: Oceňujem každého jedného pracovníka knižnice v Levoči, spájajú svet vidiacich a nevidiacich

M. Šimkovičová: Oceňujem každého jedného pracovníka knižnice v Levoči, spájajú svet vidiacich a nevidiacich

M. Šimkovičová: Oceňujem každého jedného pracovníka knižnice v Levoči, spájajú svet vidiacich a nevidiacich

M. Šimkovičová: Oceňujem každého jedného pracovníka knižnice v Levoči, spájajú svet vidiacich a nevidiacich

Foto: Ministerstvo kultúry SR

Posledná aktualizácia: 22. januára 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať