vláda Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry SR pod vedením ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej urobilo počas prvých 100 dní viacero opatrení s dôrazom na efektívnejšie nakladanie verejných zdrojov. Konkrétne riešenia vyplynuli z analýzy procesov riadenia ministerstva kultúry a organizácii v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.

Nové vedenie prehodnotilo  viacero dotačných projektov, medzi ktoré patrí napríklad dotačná schéma 5 „Mediálna výchova a boj proti dezinformáciám“.  Táto narýchlo a zle pripravená schému bola pozastavená a finančné prostriedky na ňu určené, boli presunuté na dokončenie rekonštrukcie strechy historickej budovy Reduty.

Pomoc smerovala aj pre Umelecký súbor Lúčnica, ktorému súčasné vedenie odsúhlasilo projekt komplexnej rekonštrukcie ich priestorov v Hurbanových kasárňach. „Dofinancovali sme tiež chýbajúce mzdové výdavky v Slovenskej filharmónii a na Pamiatkovom úrade SR, kde sme zachránili 40 pracovných miest. Chybou predchádzajúceho manažmentu úradu a nečinnosťou predchádzajúceho vedenia ministerstva totiž hrozili odborným pracovníkom výpovede,“ vysvetlila ministerka kultúry.

Nad rámec pôvodne rozpočtovaných peňazí získalo finančnú podporu aj Divadlo Nová scéna, Národné divadlo Košice, Národné osvetové centrum a Slovenské národné divadlo. „Intenzívne pracujeme na projektoch obnovy Spišského hradu, objektov  ľudovej architektúry v Múzeu slovenskej dediny v Martine a ďalších kultúrnych pamiatok v správe Slovenského národného múzea,“ zdôraznila šéfka rezortu kultúry.

Počas prvých 100 dní sa tiež podarilo revidovať Národný projekt Obnova národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu ako prvú etapu implementácie európskych fondov, ktoré sa použijú na rekonštrukciu  Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku, prvej budovy Matice slovenskej v Martine, pamätníka Kalište, Múzea SNP v Banskej Bystrici, Domu Majstra Pavla v Levoči a ďalších významných kultúrnych pamiatok. Výrazne bola dofinancovaná aj činnosť  Matice slovenskej o 500 tisíc eur ročne tak, aby táto národná inštitúcia mohla dôstojne vykonávať svoje zákonom stanovené funkcie.

Úspešne sme ukončili projekty kreatívnych centier, ktoré sú financované z európskych peňazí prostredníctvom nášho ministerstva. „Pokračujeme aj v úspešnom a užitočnom projekte „Ľudia a hrady“ v spolupráci s rezortom práce, sociálnych vecí a rodiny, čo vnímame nielen ako prínos pre obnovu zrúcanín hradov, ale aj pre cestovný ruch a podporu nezamestnaných,“ vysvetlila ministerka.

Rezort kultúry tiež začal s prípravou celonárodných osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne, osláv zvrchovanosti Slovenskej republiky na viacerých miestach Slovenska a osobitnú pozornosť venuje ústredným oslavám 80. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Podporuje aj Dni majstrov ÚĽUV-u, ktoré budú tento rok nielen začiatkom septembra v Bratislave, ale budú aj 5. júla na Devíne a 1. septembra v Banskej Bystrici v rámci Slovenského dňa kroja.

V oblasti legislatívy je potrebné vyzdvihnúť prípravu zákona o sponzorstve v kultúre a v kreatívnom priemysle. Pomôže najmä výkonným umelcom, ale aj ďalším subjektom v slovenskej kultúre získavať viaczdrojové financovanie na ich kultúrnu činnosť. V oblasti verejnoprávnych fondov pripravuje vedenie ministerstva všetko tak, aby mohli fungovať lepšie a hospodáriť pod väčšou kontrolou štátu, pretože aj tu si treba uvedomiť, že pracujú s verejnými peniazmi. V zmysle programového vyhlásenia vlády hľadá vedenie rezortu najlepšiu možnosť, ako vyriešiť situáciu v RTVS. „A to tak, aby táto inštitúcia spĺňala zákonom stanovené atribúty a stala sa rešpektovanou mediálnou autoritou,“ povedala ministerka Šimkovičová.

Pracuje sa tiež na vytvorení modelu štátnej kultúrnej politiky, ktorá nebude len pre vyvolené skupinky umelcov a združení pôsobiacich v kultúre, ale pre širokú kultúrnu obec, nevynímajúc slovenských spisovateľov, výtvarníkov, hudobníkov, tanečníkov, dizajnérov, hercov či producentov.

 

Posledná aktualizácia: 6. februára 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať