Výstava v Galérii ÚĽUV v Košiciach

Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) sprístupní od 10. júna 2021 v Galérii ÚĽUV v Košiciach výstavu Majstri ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020. Návštevníkom predstaví ukážku tvorby jedenástich výrobcov, ktorí získali tituly majstrov ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020, menovite Silvie Geringovej, Michala Horníka, Marie Michalicovej , Štefana Rutzkého, Jána Trebulu, Pavla Vrticha, Pavla Ferdinandyho, Ivana Klučiara, Jany Majerskej, Anny Suchej a Floriána Šavrtku.

Názov výstavy: Majstri ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020
Miesto konania: Galéria ÚĽUV Košice, Mäsiarska 52
Otváracie hodiny: pondelok – piatok 13.00 – 17.00 h
Trvanie výstavy: 10. 6. – 16. 9. 2021
Kurátorka výstavy: Mgr. Zuzana Danihelová

Každoročným udeľovaním titulu majster ľudovej umeleckej výroby si Ústredie ľudovej umeleckej výroby od roku 1959 uctieva najvýraznejšie osobnosti slovenskej ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel za ich umelecký prínos a výnimočné výsledky pri rozvíjaní a zachovávaní tejto oblasti našej kultúry. Od roku 2014 sa na udeľovaní titulu spolupodieľa Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

V roku 2019 pribudlo k viac než štyristo oceneným ďalších šesť a v roku 2020 ďalších päť majstrov, ktorí svojou prácou zachovávajú výnimočné prvky nášho kultúrneho dedičstva. ÚĽUV každoročne prináša tvorbu majstrov bližšie k ľuďom aj prostredníctvom výstavy vo svojich galériách. Po prvýkrát, však výstava spája dva ročníky novoocenených majstrov.

„Výstavu pre ocenených majstrov z roku 2019 sme minulý rok nepripravili pre obmedzenia plynúce z pandémie. Veríme, že spojenie majstrov z rokov 2019 a 2020 priláka do reprezentatívnych priestorov Galérie ÚĽUV v Košiciach väčšie množstvo ľudí,“ objasňuje kurátorka výstavy Zuzana Danihelová. Výstava Majstri ľudovej umeleckej výroby za roky 2019 a 2020 je prístupná návštevníkom do 16. septembra 2021.

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2019

Michal Horník z obce Dolné Lovčice bol ocenený za tvorbu a výrobu v odbore majoliky. V tejto oblasti pokračuje v rodinnej tradícii, v rokoch 1983 – 2001 ako zamestnanec družstva Slovenská ľudová majolika v Modre, následne samostatne vo vlastnej dielni. V tvorbe sa snaží dodržiavať modranskú tradíciu šiestich farieb, inšpiruje sa však aj pôvodnou habánskou majolikou, z ktorej obnovil väčší počet maľovaných vzorov. Od roku 2004 vďaka spolupráci s výtvarníčkami Jankou Menkynovou a Evou Kramplovou tvorí aj pre ÚĽUV.

Štefan Rutzký z Bratislavy získal titul za výrobu obrázkov a pozdravov z plošne upravenej slamy. Techniku rozžehlenej slamy si osvojil prostredníctvom výtvarníčky ÚĽUV-u Janky Menkynovej. Ražnú slamu ako materiál na tvorbu si ručne kosí, čistí, rozžehľuje, podlepuje papierom, vyrezáva na rôzne tvary a nakoniec za pomoci nich vytvára na podkladovom materiáli (najčastejšie modrotlači a plátne) pôsobivé slamené obrazové výpovede o svete, ktorý nás obklopuje.

Silvia Geringová z Bratislavy bola ocenená titulom majsterky za pletenie na krosienkach, tkanie z vlny na ráme a na krosnách a za splsťovanie. Od roku 2007 spolupracuje s ÚĽUV-om, kde sa už predtým oboznámila s viacerými zanikajúcimi tradičnými textilnými technikami. Vo svojej tvorbe využíva viaceré a vytvára za pomoci nich kapsy, vankúše či odevné doplnky (plédy, šatky, šály). Jej práca je rôznorodá, tvorivá, technicky náročná a precízna.

Pavol Vrtich z Nového Mesta nad Váhom bol ocenený za pletenie z vŕbového prútia. Košikárstvu sa priučil v dospelosti od svojho strýca a ďalej sa zdokonaľoval vlastným úsilím. Spočiatku sa venoval výrobe prútených kresiel, od roku 2005 si v spolupráci s manželkou vytvoril vlastný sortiment nákupných košov a kabeliek. Zhotoviť vie ľubovoľný tvar i rozmer koša rôznorodými spôsobmi výpletu. Pracuje s lúpaným prútím, výrobky niekedy tónuje olejovou farbou.

Marie Michalicová z Brezovej pod Bradlom získala titul majsterky za výrobu v odbore paličkovanej čipky. Paličkovaním čipiek sa zaoberá od roku 2002 a výnimočná je v tvorbe metráže a v objavovaní a rozvíjaní pôvodných regionálnych vzorov, ktoré realizuje spamäti, bez predkreslenej predlohy. Najväčší dôraz kladie na uchovávanie vzorov tylovej čipky, ktorá je charakteristická pre jej domovskú kopaničiarsku oblasť.

Ján Trebula z Veľkého Krtíša bol ocenený za výrobu aerofónnych ľudových hudobných nástrojov. Jeho učiteľom v polovici 70. rokov minulého storočia bol Anton Ľupták z Látok, výrobca z najstaršej generácie podpolianskych majstrov, s ktorým prvé roky spoločne vyrábali fujary a píšťalky. Na ich výrobu používa zväčša bazové drevo, na ktorom mu imponuje jeho tvrdosť. Hotové nástroje zdobí technikami vypaľovania kyselinou, vybíjania kovom alebo linkorezu do namorenej či vyúdenej fujary.

Majstri ľudovej umeleckej výroby za rok 2020

Pavel Ferdinandy z Revúcej získal titul za výrobu zdobených palíc. V jeho portfóliu sú celodrevené palice (často s využitím samorastu) a drevené časti pastierskych palíc slúžiacich aj na chytanie a usmerňovanie zvierat, betlehemské kyjaky, poľovnícke palice a fokoše. Svojou tvorbou zachováva znalosti a zručnosti spojené so spracovaním viacerých druhov dreva pri využití tradičných i vlastných techník. Pri výzdobe palíc vychádza z tradičnej motivickej škály.

Ivan Klučiar z Topolčianok bol ocenený za výrobu medovníkov s bielym prelamovaným dekórom. Skúsený medovnikár nadväzuje na tradície medovnikárstva na Slovensku druhom spracovávanej suroviny i niektorými tvarmi medovníkov. V zdobení prepája dekoratívne tradície z dvoch oblastí výroby – medovnikárskej a textilnej, keďže väčšinu motívov čerpá zo starých výšiviek, čipiek a tkanín.

Jana Majerská z Novej Bane získala titul majsterky ľudovej umeleckej výroby za drevorezbársku tvorbu. Jej rezbárske diela majú vysokú umelecko-remeselnú úroveň spracovania s využitím širokej škály techník – od drobnej figurálnej drevorezby bez povrchovej úpravy (napr. v podobe betlehemských figúrok) až po rytý dekór kyjatického typu doplnený maľbou. Dokladajú bohatosť poznatkov a zručností autorky, čoho výsledkom je široká škála úžitkovo-dekoratívnych i dekoratívnych výrobkov.

Anna Suchá z Novej Bane bola ocenená titulom za tradičnú kožušnícku výrobu zameranú na produkciu kožuchov (s rukávmi) a kožuštekov (bez rukávov) ako súčasti tradičného odevu. Dodržiava tradičné výrobné techniky a dôsledne rešpektuje regionálne výzdobné štýly.

Florián Šavrtka z Liptovských Revúc získal titul majstra ľudovej umeleckej výroby za výrobu košov z lubov. Jeho výrobky majú výrazný úžitkovo-dekoratívny charakter. Archaický spôsob spracovania pareného dreva na ručne štiepané luby, znalosti jednotlivých druhov dreva i následné pletenie lubových košov rešpektuje tradíciou ustálené formy.

Posledná aktualizácia: 10. júna 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať