Ministerka kultúry Martina Šimkovičová sa v stredu 5. júna 2024 na pôde rezortu kultúry stretla s riaditeľmi a riaditeľkami  Slovenských inštitútov v zahraničí. Za MK SR boli na stretnutí prítomní aj riaditelia príslušných odborných sekcií.

 

Cieľom stretnutia bola koordinácia prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí pre druhú polovicu roka 2024 a pre rok 2025.

 

Za MZVEZ SR sa na stretnutí zúčastnil generálny riaditeľ sekcie verejnej a kultúrnej diplomacie Peter Susko. Ministerke kultúry prezentoval zámer rezortu diplomacie rozšíriť sieť Slovenských inštitútov o nové inštitúty v Bruseli a v Číne.

 

Riaditelia a riaditeľky Slovenských inštitútov v zahraničí ministerke kultúry prezentovali svoje aktuálne projekty, s ministerkou hovorili aj o svojich prioritách v oblasti prezentácie Slovenska v krajinách kde pôsobia.

 

Martina Šimkovičová vyjadrila svoj zámer zintenzívniť spoluprácu so Slovenskými inštitútmi a to aj v spolupráci s rezortom diplomacie. „Oceňujem prácu, ktorú zamestnanci Slovenských inštitútov v zahraničí robia. Myslím si, že forma propagácie našej kultúry a umenia v zahraničí cez Slovenské inštitúty má obrovský význam. Práve začiatkom tohto týždňa som navštívila jeden z nich, v Ríme,” povedala na stretnutí ministerka kultúry. „V oblasti kultúry a umenia má Slovensko čo ponúknuť. Uvedomujem si, že propagácia kultúry a umenia v zahraničí je vecou financií. Je však aj vecou srdca,” dodala ministerka kultúry.

 

 

 

Posledná aktualizácia: 5. júna 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať