Vladimír Putin vedie systematickú medzinárodnú kampaň zameranú na manipuláciu a skresľovanie faktov s cieľom posilniť ruskú stratégiu destabilizácie svojich susedných krajín, Únie a jej členských štátov. Propaganda sa uskutočňuje prostredníctvom vysielania Russia Today a agentúry Sputnik pod neustálou kontrolou vedenia Ruskej federácie. Takéto praktiky predstavujú závažnú a priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť Slovenskej republiky. 

Vzhľadom na závažnosť situácie a v reakcii na konanie Ruska pristupujeme k ďalším reštriktívnym opatreniam s cieľom urýchlene prerušiť vysielanie týchto médií v priestore Európskej únie.

“Propaganda agresora zasahuje obyvateľov všetkých členských štátov, preto prijatie účinných sankcií je najvhodnejšie koordinovať na úrovni EÚ. Včera v noci vstúpilo do účinnosti nariadenie EÚ, ktoré zaväzuje všetkých operátorov, aby vylúčili vysielanie Russia Today a agentúry Sputnik zo svojich ponúk. Bez váhania tak urobí aj Slovensko,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Tieto opatrenia by sa mali zachovať až do ukončenia agresie voči Ukrajine a dovtedy, kým Ruská federácia a jej pridružené médiá neprestanú vykonávať propagandistické akcie proti Únii a jej členským štátom.

Z informácií, ktoré má Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) k dispozícii k dnešnému dňu, k ukončeniu retransmisie sporných ruských kanálov pristúpili už všetci veľkí slovenskí operátori. Viacerí tak spravili proaktívne z vlastnej iniciatívy hneď po vypuknutí konfliktu, ďalší, vrátane menších poskytovateľov, reagovali na základe sobotňajšej tlačovej správy RVR, ktorou tento postup uvítala, podporila a dala do právnych súvislostí. Russia Today podľa informácií RVR mala alebo stále má v ponuke približne desiatka slovenských operátorov.

“Chcela by som poďakovať Rade pre vysielanie a retransmisiu a jej zamestnancom, ktorí okamžite poskytli podporu operátorom. Poďakovanie patrí aj tým slovenským operátorom, ktorí už minulý týždeň dobrovoľne pristúpili k vyradeniu ruskej propagandy z ponuky,” uviedla ministerka kultúry.

Posledná aktualizácia: 3. marca 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať