Podtitulom 32. ročníka Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 22. do 27. septembra 2023 v Nitre, sú odozvy/responses. Odozvy ako záujem o veci naokolo, vedomosť o stave najbližších i sveta, ako vzájomnú interakciu, ktorá pomáha prežiť a nachádzať zmysel života. Tieto motívy sa odzrkadľujú aj v hlavnom programe, ktorý tento rok tvoria štyri zahraničné tituly a osem slovenských inscenácií.

Zahraničný program predstavuje výber z tvorby belgickej umeleckej dvojice Silke Huysmans a Hannes Dereere, ktorá reprezentuje vrchol európskeho dokumentárneho divadla. Tvorcovia analyticky a zároveň umelecky približujú rôzne problémy dnešnej doby, ktoré si bežný človek nevšimne alebo o ktorých netuší, aké sú dôležité. Na scéne pritom využívajú najnovšie technológie, pracujú s dokumentárnymi a autentickými nahrávkami, ktoré komponujú miestami až poeticky. Festival uvedie ich diela Banské príbehy, Príjemný ostrov a Z morského dna. Trilógia je odozvou na spoločensko-kritické, politické, ekologické témy a každá jej časť nesie závažné posolstvo.

Vrcholom zahraničného programu i celého festivalu bude unikátny kabaret Danse Macabre (Tanec smrti) ukrajinskej hudobnej a performatívnej skupiny Dakh Daughters, ktorá sa stala jedným z hlavných symbolov odporu proti potláčaniu ukrajinskej demokracie. Zoskupenie šiestich herečiek pod vedením režiséra Vlada Trojického na javisku prepája hudbu rôznych žánrov s autentickými príbehmi ukrajinských žien i s citáciami z Knihy Jób. Inscenácia je tak svedectvom o vojne i exile, obžalobou, nostalgickou spomienkou na rodnú krajinu i veľkolepou šou v jednom.

V slovenskej sekcii prinesie Divadelná Nitra 2023 neobvykle vyváženú prezentáciu tvorby zriaďovaných a nezávislých divadiel. Diváci sa z divadelných sál niekoľkokrát presunú do netradičných exteriérov. Inscenácie spája v rámci tematickej roviny kritickosť a angažovanosť, no zároveň všetky reprezentujú výrazne súčasný pohľad na divadlo a drámu v celom spektre inscenačných prístupov.

Prvým predstavením festivalu vzdávame hold jednému z emblémových reprezentantov alternatívnej scény na Slovensku režisérovi Blahovi Uhlárovi. Endokanabinoid je herecky presná mozaika, ktorá s ostrým sarkastickým humorom, Stoke vlastným, otvára mnoho spoločensko-kritických tém. Divadlo Stoka počas svojej existencie prekonalo rôzne úskalia, preto je celkom príznačné, že práve po ich predstavení prebehne diskusia s názvom Nezávislá kultúra v ohrození?

Inscenácie v réžii Rastislava Balleka, režiséra s vyhraneným rukopisom a odvahou komentovať prostredníctvom ikonických diel našu spoločnosť, patria medzi najčastejšie uvádzané v programe Divadelnej Nitry. Aktuálny ročník prinesie dve diela v jeho réžii. Inscenácia Činohry SND Kocúrkovo prináša celkom nový a netradičný pohľad na našu klasiku, reflektujúci aj príbeh našej krajiny, akútnu snahu sformovať vlastnú identitu a zároveň definovať tieň, ktorý sa úpenlivo a úprimne snažíme prekročiť.

Festival v sobotu oficiálne otvorí predstavenie SME KRAJINA: príbeh ľudí, krajiny a času, ktoré načrtáva novú líniu tvorby zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského a ktoré možno považovať za jeden z objavov minulej sezóny. Osud Slatinky, vodného diela, ktoré nikdy nevzniklo, preniesla na zvolenské javisko jedna z vrcholných predstaviteliek súčasného českého divadla – oceňovaná režisérka Petra Tejnorová.

Dôkazom, že environmentálnym témam sa venujú aj slovenskí umelci, je pohybové site-specific dielo Holding River/Držať rieku dvojice Eva Priečková a Katarína Poliačiková. Poetická výpoveď o stave vodnej hladiny a o jej prelínaní s našimi telami privedie divákov k brehom rieky Nitra.

Netradičnú púť zažijú návštevníci festivalu s performerkami Monikou Haasovou a Heidi Šinkovou, ktoré ju začnú od najznámejšieho nitrianskeho nákupného centra Mlyny. Performatívna udalosť Púť M&H v réžii Petry Fornayovej je odozvou na súčasný konzumný spôsob života.

Diváci budú putovať do minulosti aj s domácim Divadlom Andreja Bagara a jeho inscenáciou Pribina (Making of) v réžii Rastislava Balleka. Divadelná koláž materiálov, historických štúdií, ale aj dramatických spracovaní vzostupov a pádov prvého známeho panovníka nitrianskeho kniežatstva prináša súčasné presahy a nekonvenčný pohľad na našu (pred)veľkomoravskú históriu.

Odozvu na to, čo sa aktuálne deje vo svete i u nás, predstaví aj performatívny projekt Tichým hlasom. In a Calm Voice súboru Uhol_92. Päť ľudí rôznej národnosti, odlišného veku a životných skúseností tu pod vedením mladej talentovanej a oceňovanej režisérky Alžbety Vrzgula skúma protest ako verejný prejav.

Inscenácie Hekuba Slovenského komorného divadla Martin patrí k vrcholom minulej divadelnej sezóny. Text írskej dramatičky Mariny Carr v réžii talentovaného a oceňovaného Lukáša Brutovského prináša príbeh, ktorý v kontraste zobrazuje dva princípy – na jednej strane mužský, dobyvačný princíp a na druhej strane obranný, ženský, ktorý ochraňuje nielen rodinu, ale aj spoločenstvo vôbec.

V Nitre privítajú aj mladých divadelných kritikov zo Slovenska, Srbska, Česka, Poľska, Moldavska, Macedónska, Albánska a Ukrajiny. Projekt pod vedením zahraničných lektorov – teatrológov Stefana Tiggesa a Darka Lukića – prinesie okrem seminárov a prednášok niekoľko noviniek. Počas 32. Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa uskutoční už 9. ročník medzinárodného projektu V4@Theatre Critics Residency.

Kompletný program festivalu: www.nitrafest.sk 

Foto: Hugo Cordeiro / Silke Huysmans & Hannes Dereere, Mining Stories

Posledná aktualizácia: 28. augusta 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať