Vo štvrtok 7. septembra sa v Slovenskej filharmónii uskutoční prvý mimoriadny symfonický koncert orchestra Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom. Koná sa v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike a pripomenieme si na ňom viac ako sto rokov trvania slovensko-japonských diplomatických vzťahov. Záštitu nad koncertom prevzala ministerka kultúry SR Silvia Hroncová. Sólistom večera bude japonský husľový virtuóz Daishin Kashimoto, koncertný majster Berlínskych filharmonikov. Koncert sa začne o 19.00.

V interpretácii Daishina Kashimota zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie Mozartov Koncert pre husle a orchester č. 5 „Turecký“. Je posledným z piatich koncertov pre tento nástroj, ktoré Mozart skomponoval v Salzburgu. Prvý v roku 1773 a zvyšné štyri počas roka 1775. Program štvrtkového večera otvorí dielo And Birds Are Still… pre sláčikový orchester súčasného japonského skladateľa Takashiho Yoshimatsu, rodáka z Tokia. Program doplnia Variácie na Haydnovu tému Johannesa Brahmsa, v premiére uvedené Viedenskou filharmóniou v roku 1873 pod taktovkou skladateľa a Symfonické minúty, op. 36 Ernő von Dohnányiho, bratislavského rodáka, ktorého v skladateľskej kariére podporil práve Johannes Brahms. Ernő von Dohnányi (1877 – 1960), rodák z Klariskej ulice v Bratislave bol jedným z najvýznamnejších klaviristov, vynikajúcim dirigentom, skladateľom a pedagógom kompozície i klavíra.

Päťčasťové, 14-minútové dielo Symfonické minúty, op. 36 skomponoval v roku 1933. Dobový kritik Aladár Tóth charakterizoval Dohnányiho skladbu slovami: „Týchto päť bagatel – to je samá harmónia, krásne tvary a ľahkosť, aj tam, kde hudba vystrája a vrtoší sa, je samý spev; duchaplnosť a oduševnenie – teda divertimento, ktoré nielen zaujme ducha, ale zároveň osvieži dušu. Očaruje a oslobodzuje.“ Symfonické minúty, op. 36, vznikli v roku 1933 pri príležitosti 80. výročia založenia Orchestra Filharmonickej spoločnosti.

V piatok 8. septembra sa uskutoční v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie už po dvanástykrát Koncert bez bariér Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom. „Koncert bez bariér má už svoju tradíciu. Zdôrazňuje myšlienku, že nemáme všetci rovnaké podmienky a že i tie sa môžu v okamihu zmeniť – život je krehký,“ hovorí Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra.

Program tohtoročného Koncertu bez bariér je zložený z diel barokových majstrov – Johanna Pachelbela, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha. Na záver zaznejú nezabudnuteľné piesne Jaroslava Ježka – Život je jen náhoda, Stonožka a Nebe na zemi.

„Na záver koncertu ponúkame návštevníkom možnosť zaspievať si s nami 3 piesne Jaroslava Ježka, ktorý je takpovediac nemenovaným dvorným skladateľom našich Koncertov bez bariér. Je obdivuhodné, že človek výrazne zdravotne znevýhodnený zanechal spolu s Voskovcom a Werichom takú významnú stopu v dejinách československej kultúry,“ dodal Ewald Danel, umelecký vedúci Slovenského komorného orchestra.

Posledná aktualizácia: 5. septembra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať