Zaujímali sa najmä o chod oboch inštitúcií a zoznámili sa s podmienkami, v ktorých pôsobia. Podľa informácií riaditeľa SND Ondreja Šotha, najbližšia divadelná sezóna je pripravená a v ďalšom období chce divadlo predstaviť svoj plán najmenej na dva roky vopred. Riaditeľ informoval ministra o pripravovanej spolupráci so susednou Euroveou, na základe ktorej by sa viac otvorili verejnosti dvere do priestorov Slovenského národného divadla.

V Divadelnom ústave si minister a štátna tajomníčka prezreli v akých podmienkach ústav, ktorý prechádza postupnou rekonštrukciou, poskytuje komplexné informačné služby v oblasti divadla. Minister sa zaujímal najmä o starostlivosť o archívne fondy, elektronizáciu a digitalizáciu. Ústav v súčasnosti kladie dôraz na kompletnú elektronizáciu a on-line digitalizáciu fondov a zbierok. 

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať