KULT (MKSR) 1-01 o ochrane pamiatkového fondu
KULT (MKSR) 3-01 o kultúrno-osvetovej činnosti
KULT (MKSR) 4-01 o neperiodických publikáciach
KULT (MKSR) 5-01 o hudobnom telese a umeleckom súbore
KULT (MKSR) 6-01 o galérii
KULT (MKSR) 7-01 o vysielaní rozhlasovej programovej služby
KULT (MKSR) 8-01 o vysielaní televíznej programovej služby
KULT (MKSR) 9-01 o múzeu
KULT (MKSR) 10-01 o knižnici
KULT (MKSR) 11-01 o audiovízii
KULT (MKSR) 12-01 o subjektoch v oblasti profesionálneho scénického umenia
KULT (MKSR) 14-01 o astronomickom zariadení a pracovisku
KULT (MKSR) 15-01 o cirkvi a náboženskej spoločnosti
KULT (MKSR) 16-01 o verejných podujatiach v oblasti profesionálnej hudobnej kultúry
KULT (MKSR) 17-01 o festivaloch a prehliadkach v oblasti profesionálneho scénického umenia
KULT (MKSR) 19-01 o výrobe a distribúcii zvukových záznamov hudobných diel
KULT (MKSR) 20-01 o multimediálnom priemysle
KULT (MKSR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach
NM (MKSR) 1-01 o kultúre národnostných menšín

Posledná aktualizácia: 25. októbra 2023 / Rastislav Machel

Zdieľať