Príď ladiť nástroje kultúrnej politiky s IKP

Chceš prostredníctvom dát a analýz zlepšiť fungovanie knižníc, galérií a divadiel? Alebo vyčísliť investičný dlh v oblasti údržby a obnovy kultúrnych pamiatok? Rád/rada analyzuješ komplexné a kľúčové problémy kultúry, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia na základe faktov?

Ak áno, neváhaj a staň sa súčasťou nášho tímu a svojou prácou môžeš prispieť k budovaniu moderného a kultúrneho Slovenska!

Čomu sa budeš venovať na IKP?

 • Zberu a kvantitatívnej analýze dát o kultúre a kultúrnej politike;
 • Tvorbe benchmarkov a porovnaní so zahraničím;
 • Identifikácii merateľných ukazovateľov, problémov a alternatívnych riešení;
 • Komunikácii svojich výsledkov a budovaní vzťahov s rezortnými partnermi;
 • Príprave podkladov pre vedenie Ministerstva kultúry SR.

Čo budeš potrebovať na prácu v IKP?

 • Vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa;
 • Záujem o verejné politiky a aktuálne témy v oblasti kultúry;
 • Analytické myslenie;
 • Pokročilú znalosť MS Office (word, excel);
 • Schopnosť tvoriť a interpretovať tabuľky, grafy a schémy;
 • Schopnosť zjednodušovať komplexné problémy;
 • Výstižné a zrozumiteľné prezentovanie výsledkov;
 • Anglický jazyk na úrovni B2;
 • Zodpovedný, samostatný a aktívny prístup k riešeniu úloh.

Čo pre teba môže byť výhodou?

 • Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na ekonómiu, verejnú politiku, kvantitatívne metódy a ďalšie druhy vedeckého výskumu;
 • Pracovné skúsenosti v oblasti tvorby analýz verejných politík;
 • Pracovné skúsenosti pri tvorbe štúdií uskutočniteľnosti, investičných projektov, oceňovaní ekonomických položiek, príprave verejných obstarávaní;
 • Pracovné skúsenosti v oblasti kultúry;
 • Znalosť databáz a štatistických programov ako sú napr. STATA, MATLAB, R alebo EViews.

Čo ti IKP ponúkne?

 • Zaujímavú a rôznorodú analytickú prácu s pridanou hodnotou, ktorou môžeš prispieť k zlepšeniu Slovenska;
 • Odborný a osobnostný rast v mladom kolektíve s dobrou atmosférou;
 • Priestor pre kontinuálne vzdelávanie;
 • Modernú formu vedenia tímu so zameraním na výsledky;
 • Platové ohodnotenie porovnateľné s analytickými pozíciami v súkromnej sfére.

Ak ťa ponuka IKP zaujala, pošli nám svoj životopis a motivačný list na: ikp@culture.gov.sk   

Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Inštitútu kultúrnej politiky bude realizovaný postupom podľa zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe formou výberového konania.

 

Posledná aktualizácia: 7. septembra 2023 / MKSR Admin

Zdieľať