Chceš prostredníctvom dát a analýz zlepšiť napríklad fungovanie knižníc, galérií a divadiel? Alebo vyčísliť investičný dlh v oblasti údržby a obnovy kultúrnych pamiatok? Zaujímajú ťa súčasné témy a trendy v oblasti kreatívneho priemyslu, trhu s umením, knižnom, audiovizuálnom a printovom trhu? Rád analyzuješ komplexné a kľúčové problémy kultúry, hľadáš súvislosti, odhaľuješ príčiny a navrhuješ riešenia na základe faktov? Rád meníš veci k lepšiemu? Ak áno, neváhaj a staň sa súčasťou nového tímu a svojou prácou môžeš prispieť k budovaniu moderného a kultúrneho Slovenska.

Náplň práce

 • Zber a analýza dát o kultúre;
 • Kvantitatívna / kvalitatívna analýza a prognóza rezorných politík a regulácií;
 • Tvorba benchmarkov a porovnaní so zahraničím;
 • Identifikácia merateľných kriterií, problémov a možných riešení;
 • Komunikácia a spolupráca s partnermi;
 • Príprava analýz, podkladov, prezentácií.

Odborné požiadavky

 • VŠ vzdelanie ekonomického alebo matematického zamerania, verejnej politiky alebo príbuzných odborov;
 • Záujem o verejné politiky a aktuálne témy rezortu kultúry;
 • Výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát;
 • Znalosť databáz a štatistických programov ako STATA, MATLAB, R alebo EViews výhodou;
 • Pokročilá znalosť MS Office;
 • Zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh;
 • Anglický jazyk na komunikačnej, ideálne pokročilej úrovni.

Čo ponúkame

 • Zaujímavú a rôznorodú analytickú prácu s pridanou hodnotou, ktorou môžete prispieť k zlepšeniu Slovenska;
 • Odborný a osobnostný rast vo vznikajúcom dynamickom kolektíve s dobrou a tvorivou atmosférou;
 • Moderná, flexibilná forma vedenia tímu so zameraním na výsledky a znižovanie administratívnej záťaže;
 • Platové ohodnotenie porovnateľné s ohodnotením v súkromnej sfére, podľa pracovných skúseností a výkonu;
 • Kontinuálne vzdelávanie cez účasť na seminároch a diskusiách v danej problematike doma i v zahraničí;
 • Absolventom najlepších zahraničných škôl navyše ponúkame možnosť získať podporu do 10 000 € a ľuďom s dlhodobými skúsenosťami v zahraničí do 50 000 € prostredníctvom schémy Návraty, ak spĺňajú stanovené podmienky.

V prípade záujmu, zašlite prosím Vás životopis a krátky motivačný list priamo na ikp@culture.gov.sk s predmetom IKP.

Výber analytikov na obsadenie štátnozamestnaneckých miest Inštitútu kultúrnej politiky bude realizovaný postupom podľa zákona č.55/2017 Z. z. o štátnej službe formou výberového konania.

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytických útvarov

Posledná aktualizácia: 28. januára 2022 / MKSR Admin

Zdieľať