Témou stretnutia na ktorom sa zúčastnili zástupcovia  združení: Spolku slovenských spisovateľov, Pamiatkovej rady, Slovenskej asociácie knižníc, Zväz múzeí Slovenska, SAPA, SVÚ, Slovenskej koalície pre kultúrnu diverzitu, Rady pre umenie, Rady galérií Slovenska, SFTA, AOSS a Spolku slovenských knihovníkov boli námety a diskusia o podobe programového vyhlásenia vlády v oblasti kultúry.

referát styku s médiami MK SR

Posledná aktualizácia: 11. marca 2020 / MKSR Admin

Zdieľať