Rezort kultúry prerozdelí celkovo 85 miliónov eur na vznik desiatich kultúrnych a kreatívnych centier. Ministerka kultúry Natália Milanová a štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová dnes osobne navštívili dve z nich, aby osobne podporili postupný začiatok procesu budovania centier na celom Slovensku.  

Podpora kreatívnych talentov i zamestnanosti v regiónoch

Vybudovaním kreatívnych centier od východu po západ Slovenska ministerstvo kultúry prispeje k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj a podporu tvorivého potenciálu študentov a absolventov umeleckých a kreatívnych odvetví, umelcov, kreatívnych pracovníkov, podnikateľov a ostatných subjektov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Centrá zároveň podporia rozvoj malého a stredného podnikania, zamestnanosť a tvorbu pracovných miest v regiónoch.

Vybudovanie celoslovenskej siete kreatívnych centier umožní poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) z eurofondov – Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), v rámci prioritnej osi 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.

Zachránené prostriedky z eurofondov vďaka novému vedeniu MK SR

Prvotný koncept výzvy na centralizovanú podporu sa na ministerstve kultúry začal tvoriť ešte v roku 2017, pod bývalým vedením rezortu. Tento koncept bol na jar 2018 riadiacim orgánom pre IROP a Centrálnym koordinačným orgánom posúdený ako nevyhovujúci.

Výzvou ministerstva kultúry na čele s Natáliou Milanovou preto bolo zachrániť čo najviac prostriedkov z výzvy, ktorej manažment predošlé vedenia rezortu nezvládli. Snaha nového vedenia ministerstva kultúry sa vyplatila a vybudovanie kreatívnych centier vďaka tomu konečne dostalo zelenú.

“Na ministerstve kultúry sa nám podarilo rozhýbať nezvládnutú decentralizovanú a centralizovanú výzvu, ktorých súčasťou bola aj táto výzva na kultúrno-kreatívne centrá (KKC). Dnes môžem povedať, že počet KKC nám stúpol na 10 a celková suma sa zvýšila na 85 miliónov eur. Bolo pre nás naozaj dôležité, aby sa tento projekt, ktorý sa riešil niekoľko rokov, dokázal zrealizovať,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Kreatívne centrum pod VÚC

Do projektu kreatívnych centier je zapojený Trnavský samosprávny kraj, kde budú vybudované dve kreatívne centrá – jedno v gescii tamojšieho VÚC a druhé v rámci Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda.

“Do kultúry sa jednoznačne oplatí investovať – okrem spoločenského významu má tiež význam ekonomický. Dúfam, že keď sa do tohto priestoru vrátim, bude centrum hotové a dodá mu punc, aký si zaslúži,” povedala na dnešnej tlačovej konferencii v Trnave ministerka kultúry Natália Milanová.

Ministerka kultúry Natália Milanová sa v rámci dnešného pracovného výjazdu do Trnavy zaujímala o kreatívne centrum, ktoré vzniká pod patronátom Trnavského kraja. V prípade Kreatívneho centra Trnava je zmluvne viazaná výška celkových oprávnených výdavkov viac ako 8 miliónov eur. Centrum bude poskytovať svoje služby rôznorodým cieľovým skupinám, ktoré sa budú môcť zapojiť do realizácie aktivít v oblastiach: reklama a marketing; grafický, produktový a módny dizajn; audiovizuálna tvorba; remeslá tradičnej, ľudovej a mestskej kultúry; vizuálne umenie; hudba a scénické umenie. Projekt reflektuje na potreby cieľových skupín v daných oblastiach kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ktoré trpia nedostatkom priestorového zázemia a adekvátneho materiálneho vybavenia, ide najmä o ateliéry, kancelárie, dielne, technologické a softwarové vybavenie.

“Som rád, že sa podarilo tieto peniaze pre kultúrno-kreatívny priemysel zachrániť. Dnes stojíme na mieste, kde sa po administratívnom procese pod dohľadom pamiatkárov pustíme do obnovy tohto úžasného priestoru, ktorý tvorí nezameniteľné genius loci Trnavy aj celého regiónu. Chcem sa týmto poďakovať ministerstvu kultúry i všetkým úradníkom, ktorí sa tomu venovali, že výzva bola vyhlásená, zazmluvnená a že ju môžeme realizovať,” dodal predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič.

Druhé centrum v Trnave na Univerzite sv. Cyrila a Metoda

Na dnešnej pracovnej ceste v Trnave sa zúčastnila tiež štátna tajomníčka ministerstva kultúry Zuzana Kumanová, ktorá osobne navštívila kreatívne centrum, vznikajúce na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Zmluvne viazaná výška celkových oprávnených výdavkov v prípade tohto kreatívneho centra je viac ako 1, 4 milióna eur.

„Kultúrne a kreatívne centrum, ktoré vznikne na pôde Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave, výrazne podporí rozvoj digitálnej produkcie a audiovizuálneho a kreatívneho priemyslu. Teší ma, že v spolupráci so študentami a absolventami Fakulty masmediálnej komunikácie UCM, ktorí sa venujú digitálnej tvorbe, tak vznikne priestor pre digitálne startupy, workshopy, zvyšovanie kvalifikácie verejnosti, jednotlivcov i podnikateľských subjektov v profesionálnom prostredí,“ povedala štátna tajomníčka Zuzana Kumanová.

Cieľom tohto centra je napomôcť rozvoju sektoru kultúrneho priemyslu v oblastiach hudba, audiovízia a multimédiá, a to prepojením teoretických znalostí nadobudnutých počas štúdia s praktickými znalosťami, ktoré umožnia širokej verejnosti rekvalifikovať sa a uplatniť sa na pracovnom trhu. Centrum bude poskytovať rozsiahly komplex služieb zameraných na podporu rozvoja e-športu, kreatívneho talentu, zručností a na uspokojenie dopytu po kreatívnej tvorbe v oblasti digitálnej produkcie hudby, hier a dizajnu, ako aj virtuálnu archiváciu kultúrnych pamiatok.

Úspešných žiadateľov v projekte budovania siete kreatívnych centier aktuálne čaká fáza verejného obstarávania a celková realizácia aktivít projektov, ktoré musia byť ukončené do konca roku 2023.

Posledná aktualizácia: 21. júla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať