Vo štvrtok 14. septembra 2023 sa v bratislavskom sídle ÚĽUV (Ústredie ľudovej umeleckej výroby) konala pocta majstrom ÚĽUV 2023. Z rúk ministerky kultúry SR Silvie Hroncovej si prevzali ocenenia v oblastiach:
čipkárstvo ALŽBETA GREGOROVÁ,
výroba keramiky FRANTIŠEK HUBEK,
kožušníctvo LUKÁŠ JURČO,
výšivkárstvo MONIKA KUNOVÁ,
výroba hudobných nástrojov MARIAN PLAVEC.
 
Čestný titul majster/majsterka ľudovej umeleckej výroby udeľuje ÚĽUV spoločne s Ministerstvom kultúry SR od roku 1959 každoročne jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel. O udelení titulu rozhoduje odborná komisia zložená z výtvarníkov, etnológov, dizajnérov a ďalších odborníkov. Od roku 2014 je ocenenie udeľované na základe nového štatútu MK SR – titul udeľuje ministerka kultúry.
Okrem slávnosti sa v tento deň konal a v ÚĽUV-e kontrolný deň. Podľa zákona a štatútu je poslaním ÚĽUV ochrana, podpora a rozvoj ľudovej umeleckej výroby v Slovenskej republike. Hlavným zmyslom ochrany je uchovať v živej podobe pre budúce generácie vedomosti a zručnosti uplatňované v ľudovej umeleckej výrobe, prehlbovať záujem obyvateľov o estetické bohatstvo reprezentované ľudovými umeleckými výrobkami a podieľať sa tak na upevňovaní národnej kultúrnej identity. Jednou z hlavných úloh organizácie je zachovávanie vysokej úrovne ľudovej umeleckej výroby, rozvíjanie tradičných veľmi špecifických výrobných postupov a techník vo všetkých oblastiach jej výskytu.

Posledná aktualizácia: 18. septembra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať