Ešte počas víkendu kontaktovalo vedenie Ministerstva kultúry SR veľvyslanca Ukrajiny na Slovensku Jurija Mušku a vedenie organizácie ICOM Ukrajina. Ministerstvo ich informovalo, že je pripravené na území Slovenska logisticky zabezpečiť presun a dočasné bezpečné uloženie predmetov kultúrnej hodnoty na potrebné obdobie.

“Ministerstvo je pripravené pomôcť ukrajinským kultúrnym a umeleckým organizáciám, ktoré potrebujú priestor na bezpečné uloženie predmetov svojho kultúrneho dedičstva. Slovenské múzeá a galérie vedia sprístupniť svoje depozitáre na dočasné uloženie umeleckých predmetov, obrazov a zbierok z Ukrajiny. Bolo by nám cťou im akýmkoľvek spôsobom pomôcť,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

ICOM Ukrajina ocenil vyjadrenie podpory pre Ukrajinu a ukrajinskú muzeálnu a galerijnú komunitu. Ministerstvo kultúry SR bude čakať na bližšie informácie a prípadné žiadosti o spoluprácu vzhľadom na vývoj situácie.

International Council of Museums (ICOM) – Medzinárodná asociácia múzeí je celosvetová organizácia pracujúca pre rozvoj našej spoločnosti. Jej hlavným cieľom je zachovanie a ochrana celosvetového kultúrneho dedičstva.

Posledná aktualizácia: 28. februára 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať