Hlavnou témou rokovania ministeriek kultúry Slovenska a Nórska boli vysoko aktuálne otázky súvisiace s rodovou rovnosťou, inklúziou a diverzitou v oboch krajinách. Nielen Slovenskom, ale aj Nórskom tento rok otriasli vraždy cielené proti LGBTI+ menšine. Pri teroristickom útoku v Osle zahynuli dvaja ľudia a mnoho ďalších bolo zranených počas hromadnej streľby. Náhly vražedný útok sa odohral počas prípravy pochodu Pride v Osle, ktorý mal byť práve oslavou rovnosti.

Slovensko, Nórsko a ich cesta k rovnosti, inklúzii a diverzite

Ministerka kultúry Natália Milanová na stretnutí so svojou nórskou kolegyňou Anette Trettebergstuen vyjadrila obdiv voči miere inklúzie a diverzity, ktoré sú v Nórsku prirodzene prítomné. Zároveň ocenila vysokú mieru citlivosti voči inklúzii žien a detí zo strany spoločnosti a inštitúcií. V tejto súvislosti sa zaujímala o históriu a cesty, ktorými si nórska spoločnosť musela prejsť, aby sa dopracovala do aktuálneho stavu.

Ministerky diskutovali tiež o proporčnom systéme zastúpenia pohlaví vo verejných funkciách či o inštitucionalizovaných zväzkoch ľudí rovnakého pohlavia. Ako zdôraznila ministerka Anette Trettebergstuen, nórska spoločnosť k terajšiemu stavu dospievala postupne, pričom zmeny v prospech menšín iniciovali viacerí politici a političky, aj keď spočiatku išlo o nepopulárne kroky sprevádzané protestami. Ani Nórsko však podľa jej slov ešte nie je v cieli a stále má v tejto oblasti čo zlepšovať. „Bola by som rada, aby sme si z Nórska v téme rovnosti a inklúzie zobrali príklad aj u nás na Slovensku,“ reagovala Natália Milanová.

Kultúrny sektor zmietaný krízami

Druhou témou stretnutia bola finančná pomoc kultúrnemu sektoru v čase kríz. Primárne počas pandémie, ale aj po jej skončení. Obe krajiny na prvú pomoc využili verejnoprávne fondy, ktoré pravidelne ponúkajú niekoľkomesačné až ročné štipendiá. Obidva sú pritom založené na anglickom princípe tzv. predĺženej ruky a sú oslobodené od priameho politického vplyvu. „Politika by mala umeniu a kultúre vytvárať vhodné podmienky a zázemie na ich fungovanie,“ vyjadrila sa v tejto súvislosti Natália Milanová. Ministerka Anette Trettebergstuen otvorila tému problematiky nepopulárnosti ich fondov, ktorá v konečnom dôsledku spôsobila nižší počet žiadateľov a žiadateliek než očakávali. Podobnú situáciu zažilo aj Slovensko. Obe krajiny zvolili rovnaký prístup aj pri vytvorení extra pomoci pre podnikateľské subjekty. Ministerky navzájom zdieľali obavu z post-pandemickej situácie, ktorá je v Nórsku i na Slovensku stále prítomná v podobe zníženej návštevnosti kultúrnych podujatí či umeleckých inštitúcií.

Rokovanie uzavreli možnosťami zlepšenia fungovania verejnoprávnych fondov na podporu umenia a kultúry na Slovensku. Túto tému ministerka Natália Milanová ďalej podrobnejšie rozvíjala na stretnutí s riaditeľkou nórskeho verejnoprávneho umeleckého fondu Kristin Danielsen.

Posledná aktualizácia: 23. novembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať