Ministerka kultúry Natália Milanová sa zúčastnila na druhom ročníku medzinárodného Samitu pre demokraciu, ktorý sa 29. a 30. marca 2023 uskutočnil súčasne v USA, Holandsku, Južnej Kórei, Kostarike a Zambii.  

Politickí lídri zo všetkých kontinentov sa v závere marca stretli na jednotlivých miestach i online, aby spoločne hodnotili aktuálne výzvy, ktorým čelí demokracia a ľudské práva v rôznych kútoch sveta.

Stredobod pozornosti: Slobodné médiá a bezpečnosť novinárov a novinárok

Samit pre demokraciu sústredil v roku 2023 špeciálnu pozornosť na dôležitosť demokracie, slobodný prístup spoločnosti k dôveryhodným a nezávislým informáciám, slobodu médií a bezpečnosť novinárov a novinárok. Holandsko ako spoluorganizátor samitu pre širší európsky región preto prinieslo vo štvrtok 30. marca samostatné online podujatie venované téme médií.

Na pozvanie organizátorov diskutovala ministerka kultúry Slovenskej republiky Natália Milanová  spolu s britským ministrom bezpečnosti Tomom Tugendhatom, predstaviteľkou OBSE pre slobodu médií Teresou Ribeiro a ďalšími účastníkmi na tému slobody médií (Media Freedom as a Cornerstone of Democracy). Vo svojom vystúpení informovala o najdôležitejších legislatívnych krokoch, ktoré Slovensko podniklo v mediálnej oblasti v období po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. V tejto súvislosti zároveň vyzdvihla medzinárodnú spoluprácu, v rámci ktorej Slovensko čerpá z príkladov dobrej praxe zavedenej v Holandsku prostredníctvom platformy PersVeilig na ochranu novinárov a novinárok. Témou bola tiež aktivita Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na podporu novinárov a novinárok v problematike strategických žalôb, ktoré sa snažia zabrániť účasti verejnosti, osobitne novinárom a novinárkam, na informovaní o veciach verejného záujmu (tzv. SLAPP žaloby).

„Od začiatku môjho pôsobenia vo funkcii venujeme na ministerstve kultúry špeciálne úsilie tomu, aby sa procesy v skvalitnení slovenského mediálneho prostredia pohli vpred. Výsledkom je nová mediálna legislatíva, ktorá (okrem iného) posilňuje redakčnú nezávislosť a ochranu novinárskeho zdroja. Ministerstvo kultúry má zároveň dobrého partnera v ministerstve spravodlivosti, s ktorým riešime hneď viacero otázok súvisiacich s médiami. Spolupracujeme na zmenách v trestnom zákone, ktoré by mali zaviesť vyššie tresty za útoky na novinárov a novinárky, ako aj zmierniť negatívne dopady na médiá v súvislosti s trestným činom ohovárania. Oba naše rezorty vnímajú ako veľmi dôležitú tému aj SLAPP žaloby, preto chceme spoločnými silami v tejto legislatívnej otázke položiť základy pre nastupujúcu vládu, aby táto problematika v budúcnosti nebola ignorovaná,” konštatovala ministerka kultúry Natália Milanová vo svojom vystúpení.

Predstaviteľka OBSE pre slobodu médií Teresa Ribeiro v diskusii vyzdvihla úsilie ministerstva kultúry, ktoré pôsobí ako facilitátor medzi orgánmi verejnej moci a novinárskou obcou.

„V posledných rokoch sa nám na Slovensku podarilo taktiež vo výraznej miere zintenzívniť verejný dialóg v mediálnej oblasti, vďaka čomu v súčasnosti polícia pripravuje kontaktné body pre novinárov a novinárky v ohrození. Osobne veľmi oceňujem vznik platformy Investigatívneho centra Jána Kuciaka a projektu https://bezpecna.zurnalistika.sk/ – toto všetko sú signály, že Slovensko sa pohlo správnym smerom a verím, že ide len o začiatok v skvalitňovaní mediálneho prostredia na Slovensku. Rada by som sa v tejto súvislosti poďakovala Holandsku za veľmi prínosnú spoluprácu na vysokej úrovni,” uviedla ministerka kultúry.

Aktuálne prieskumy naznačujú negatívny vývoj v oblasti slobody médií

Spoločné diskusie počas Samitu pre demokraciu nasmerovali pozornosť na otázky, aké kroky je potrebné uskutočniť, aby bola zabezpečená digitálna, fyzická i psychická bezpečnosť ľudí vykonávajúcich novinárske povolanie. Jedným z už existujúcich funkčných riešení je napríklad globálny projekt Shelter City – celosvetová sieť útočísk, medzi ktorými je už viacero pobočiek špecializovaných práve na ochranu novinárov a novinárok.

Podľa aktuálnych prieskumov až 85% globálnej populácie vníma vo svojich krajinách pokles v oblasti slobody médií. Na hrozby, ktorým čelia médiá v Európe, upozorňuje Platforma pre bezpečnosť novinárov/-k (Safety of Journalists Platform), monitorujúca slobodu a bezpečnosť médií v členských štátoch Rady Európy. Ako uvádza vo svojej výročnej správe ‘War in Europe and the Fight for the Right to Report’ zo 7. marca 2023: “Platforma eviduje v roku 2022 až 13 zavraždených žurnalistov/iek, čo je najvyšší počet úmrtí novinárov/-k v Európe od založenia platformy v roku 2015.”

Podľa celosvetových štatistík od roku 2016 do roku 2021 prišlo o život na celom svete až 455 žurnalistov/-iek, vynímajúc žurnalistov/-ky, ktorí/-é zahynuli z dôvodu vojny na Ukrajine. Hrozivé štatistiky tiež hovoria, že až v 9 z 10 prípadov ostávajú zločiny proti novinárom/-kam nepotrestané. Samostatne diskutovaným problémom je narastajúca tendencia v útokoch na ženy pôsobiace v novinárskej profesii.

Samit pre demokraciu

Hostiteľskou krajinou medzinárodného podujatia Samit pre demokraciu (Summit for Democracy) sú Spojené štáty americké. Spoluhostiteľskými krajinami samitu boli Holandsko, Južná Kórea, Zambia a Kostarika. Ťažiskovými témami diskusií boli ochrana krajín pred autoritatívnymi režimami, podpora ľudských práv a boj proti korupcii. Lídri a líderky jednotlivých hostiteľských krajín vystúpili v rámci podujatia s vlastnými kľúčovými témami, pričom spoločným menovateľom boli možné reakcie na aktuálne výzvy, ktorým v súčasnosti čelí demokracia.

Posledná aktualizácia: 31. marca 2023 / MKSR Admin

Zdieľať