V Košickom kraji sa medzi Rožňavou a Plešivcom nachádza obec Slavec so zrúcaninou kláštora pavlínov. Koncom 14. storočia ho založil Ladislav Bebek zo Štitníka. Spolu s kostolom stál na dôležitej ceste a v priebehu 15. storočia značne prosperoval. Zanikol v 16. storočí a majetky pripadli rodu Esterházyovcov. Pavlíni sa doň už nikdy nevrátili.
Počas jesene 2011 sa na lokalite uskutočnil menší archeologický výskum, ktorý zachytil pôdorys lode. Neskôr v roku 2018 výskum priniesol odkrytie polygonálneho bastiónu v juhozápadnej časti areálu. Bol odkrytý celý pôdorys kláštorného kostola vrátane nadzemného muriva so zvyškami omietok a fresiek. Pred piatimi rokmi bol vnútorný priestor lode vysypaný štrkom a v blízkosti postavili aj zvonicu.
Aktuálne je, ľudovo nazývaný, hrad Gombasek súčasťou národného projektu Ľudia a hrady, ktorý od mája 2022 realizuje Ministerstvo kultúry s cieľom zvýšiť zamestnanosť a zamestnateľnosť ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, a to práve prácami na obnove kultúrnych pamiatok. Prednedávnom ministerstvo kultúry schválilo navýšenie rozpočtu projektu o vyše milión eur, aby sa mohol realizovať až do konca roka.

Posledná aktualizácia: 18. septembra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať