Nová štatutárka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR) Alena Kotvanová nastúpi do funkcie od 1. augusta. Natália Milanová preto dočasne poverila riadením verejnoprávneho fondu jeho ekonomickú riaditeľku Dagmar Čerťanskú. 

Vymenovať Alenu Kotvanovú ako novú riaditeľku fondu odporučila ministerke kultúry sedemčlenná výberová komisia. Do výberového procesu dostal rezort kultúry štyri prihlášky. Počas verejného vypočutia, ktoré sa konalo vo Veľkej dvorane Ministerstva kultúry SR 22. júna, sa členom komisie, ale aj verejnosti nakoniec predstavili dvaja kandidáti a jedna kandidátka. Po zhodnotení všetkých kritérií a na základe bodového hodnotenia sa na prvom mieste umiestnila práve Alena Kotvanová.

Nová riaditeľka sa zároveň stihla stretnúť s bývalým riaditeľom fondu Norbertom Molnárom. V sídle KULT MINOR sa dohodli na ďalšom spoločnom postupe, aby mohol verejnoprávny fond ďalej fungovať vo svojom bežnom režime.

PhDr. Alena Kotvanová pôsobí od roku 2013 v Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, predtým pôsobila ako riaditeľka Kancelárie splnomocnenca, neskôr ako riaditeľka Odboru postavenia a práv národnostných menšín. Zároveň zastáva funkciu tajomníčky Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny, najvyššej participatívnej platformy národnostných menšín. Počas pôsobenia v úrade pripravovala alebo koordinovala prípravu šiestich Správ o postavení a právach národnostných menšín, piatich Správ o stave používania jazykov národnostných menšín na území SR, či Akčného plánu na ochranu práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám na roky 2016 – 2020.

Fond na podporu kultúry národnostných menšín je zriadený zákonom č. 138/2017       a ide o nezávislú verejnoprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je podporovať a stimulovať kultúru národnostných menšín v oblasti kultúrnych a vedeckých aktivít národnostných menšín, najmä vytváraním podporných mechanizmov pre tvorbu a šírenie kultúrnych a vedeckých hodnôt. Realizáciou svojho poslania KULT MINOR prispieva k uskutočňovaniu kultúrnej politiky Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti podpory rozvoja národnostných menšín.

Posledná aktualizácia: 19. júla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať