Prvou novinkou Baletu Slovenského národného divadla v jeho 104. sezóne je uvedenie svetoznámeho klasického baletu P.I.Čajkovského Labutie jazero v choreografii Rudolfa Nurejeva (1938 – 1993), ktorú naštudovala Nina Poláková, riaditeľka Baletu SND a donedávna prvá sólistka štátneho baletu vo Viedni. Na piatkovej premiére (3. 11. 2023) sa zúčastnila aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá popri skvelom zvládnutí náročnej tanečnej techniky členmi Baletu SND osobitne vyzdvihla výkony protagonistov hlavných rolí piatkovej premiéry. Uznanie vyslovila aj veľkolepej scénickej a kostýmovej výprave a tiež hudobnému naštudovaniu diela dirigentom Adamom Sedlickým. Slávnu Nurejevovu verziu Labutieho jazera od jej premiéry v októbri 1964 doposiaľ uviedli iba baletné súbory Viedenskej štátnej opery, milánskej La Scaly, Parížskej opery a aktuálne Balet SND.

Foto: SND

Posledná aktualizácia: 6. novembra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať