Kultúrny sektor na dnešnom stretnutí  reprezentovali ministerka kultúry Natália Milanová, zástupcovia otvoreného listu a generálny riaditeľ SND Matej Drlička. Stretnutie sa uskutočnilo na úrade vlády, kde sa prediskutovali požiadavky kultúrnej obce v súvislosti s predvídateľnými podmienkami fungovania tohto sektora do budúcnosti. 

“Kultúra je jednou z oblastí najviac postihnutých pandémiou. Zatvárať kiná či divadlá nie je to, čo chceme, robíme to z dôvodu ochrany zdravia a ochrany obyvateľov SR. Sme viazaní zodpovednosťou medzi zdravím a ekonomikou. Niektoré rozhodnutia musíme robiť rýchlo a vieme, že majú dopad aj na kultúru. Preto som rád, že zástupcovia kultúry sa budú odteraz pravidelne stretávať so zástupcami MZ SR, aby mohli diskutovať a nachádzať okamžité riešenia,” vyjadril sa na tlačovej konferencii po spoločnom stretnutí predseda vlády Eduard Heger.

“So zástupcami kultúrnej obce spolupracujeme na tvorbe pandemických pravidiel už od jari 2021. Za ten čas sme urobili veľký krok dopredu. Spoločne sme vytvorili kultúrny semafor a všetky jeho následne prijaté verzie. Dnes sme spoločne diskutovali a hľadali najlepšie riešenia, ktoré umožnia kultúre na Slovensku fungovať v rámci prebiehajúcej pandémie ochorenia COVID-19,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová. “Zástupca kultúrnej obce bude mať svoje stále miesto na pravidelných stretnutiach s ministerstvom zdravotníctva, kde budú preberať aktuálnu situáciu,” dodala ministerka kultúry.

“Opatrenia, ktoré boli včera schválené vládou a budú platiť od 19. januára, budú platiť minimálne po dobu trvania omikron vlny, neplánujeme ich výrazne meniť. Snažíme sa nielen do kultúry, ale aj do ďalších segmentov zaviesť stabilitu, aby si všetci, ktorí sú závislí na opatreniach, mohli rozplánovať svoje ďalšie fungovanie,” dodal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský.

“Veríme, že otvorené dvere k ministrovi zdravotníctva umožnia to, o čo sa snažíme – aby sa kultúra už nezatvárala. Dnes sme otvorili dve pre nás podstatné témy – jedna je možnosť pracovať a nezatvárať a druhá sú sanačné a rozvojové opatrenia v ekonomickej oblasti. Pevne verím, že tak ako sme si dohodli systém stretávania sa a systém spolupráce, tak nám tento systém prinesie na oboch stranách ovocie,” vyjadril sa Pavol Smolka z Hudobnej únie Slovenska.

Pravidlá pre kultúru

Už pri tvorbe prvého kultúrneho semafora v apríli 2021 Ministerstvo kultúry SR (MK SR) spolupracovalo so zástupcami kultúrneho sektora, aby sa praktické aspekty fungovania kultúrnych podujatí premietli do spoločných požiadaviek MK SR pri rokovaniach s konzíliom odborníkov. Podarilo sa vytvoriť predvídateľné pravidlá pre fungovanie kultúry, ktoré zabezpečovali bezpečnosť návštevníkov, ale mali aj ekonomický zmysel pre ich organizátorov. Pri aktualizácii kultúrneho semafora v auguste 2021 sa ministerstvu kultúry podarilo presadiť zlepšenie podmienok, na základe ktorých by kultúra bola otvorená aj v čiernych okresoch.

Po poslednom prijatom lockdowne z dôvodu delta variantu vírusu, ktorý pozastavil platnosť kultúrneho semafora, prišlo k otváraniu kultúry opäť aspoň v obmedzenom režime pre očkovaných a prekonavších a to až do výšky 50% kapacity priestorov.

Posledná aktualizácia: 14. januára 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať