Slovenské národné divadlo má oddnes nového riaditeľa. Po férovom a transparentnom procese výberová komisia odporučila ministerke na pozíciu generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku.

„Očakávania odbornej i laickej verejnosti sú veľké a moje ako ministerky nie sú o nič menšie. V súvislosti s menovaním nového generálneho riaditeľa citlivo vnímam aj vyjadrenia Transparency International Slovensko. Najdôležitejšie budú však výsledky,“ povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Slovenské národné divadlo sa nachádza v neľahkej situácii aj kvôli dlhoročnému nehospodárnemu riadeniu. Preto ministerka predostrela novému riaditeľovi základné požiadavky na ozdravný plán a poverila ho jeho komplexnou prípravou. Ministerstvo bude s novým generálnym riaditeľom a jeho tímom spolupracovať na nastavení procesov aj prostredníctvom spoločnej pracovnej skupiny.

Po vzájomnej dohode bude mať nový generálny riaditeľ 100 dní na to, aby spustil procesy v divadle, ktoré povedú k zlepšeniu situácie a jeho efektívnemu riadeniu.

Zápisnicu z výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie, tiež záznam z verejného vypočutia, zloženie 7-člennej výberovej komisie, životopisy uchádzačov a ich projekty zverejnilo ministerstvo na https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/generalny-riaditel-riaditelka-slovenskeho-narodneho-divadla/

Posledná aktualizácia: 5. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať