Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová sa dnes zúčastnila na otvorení medzinárodnej konferencie UNESCO v Abú Dhabí. Vystúpila v rámci panelu na tému Kvalitného celoživotného vzdelávania v kultúre prostredníctvom kultúrnej rozmanitosti. Vo svojom príspevku vyzdvihla potrebu zachovania jedinečnosti kultúrnych prejavov ako základu rozmanitosti a významu kultúrneho vzdelávania pri formovaní kultúrnej identity.

„Kultúrne vzdelávanie je dôležitou súčasťou celoživotného vzdelávania. Umenie a kultúra tvoria základ pre zachovanie našej identity ako národa, no v neposlednom rade aj našej ľudskosti. Preto vnímam ako mimoriadne dôležité, aby sme kultúrnemu vzdelávaniu venovali adekvátnu pozornosť aj u nás. No zároveň platí, že národy by si mali chrániť jedinečnosť svojich kultúrnych prejavov, pretože rozmanitosť je prirodzenou súčasťou formovania kultúrnej identity každého národa,“ uviedla ministerka Šimkovičová.

Ministerka kultúry vo svojom príspevku zároveň podporila zápis Školy remesiel pri Ústredí ľudovej umeleckej výroby do Zoznamu príkladov dobrej praxe podľa Dohovoru UNESCO.

V rámci medzinárodnej konferencie budú ministri kultúry a ministri školstva prijímať v posledný deň rokovania dôležitý medzinárodný dokument – revidovaný Rámec UNESCO pre vzdelávanie v oblasti kultúry a umenia. Ide o zavŕšenie dlhodobého procesu, ktorý je postavený na  Cestovnej mape pre umelecké vzdelávanie prijatej v Lisabone (2006) a Soulskej agende s názvom Ciele rozvoja umeleckého vzdelávania (2010). Revidovaný rámec UNESCO je príležitosťou na posilnenie globálneho konsenzu, ktorého cieľom je prepojenie kultúry a vzdelávania a presadenie integrovaných politík v oblasti kultúry a vzdelávania.

 

Posledná aktualizácia: 13. februára 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať