tlačová konferencia na ministerstve kultúry

Ministerstvo kultúry SR nebude zlučovať verejnoprávne fondy a pripravuje zmenu legislatívy tak, aby fungovali efektívnejšie a transparentnejšie. Po zvážení všetkých okolností a vypočutia názorov odbornej verejnosti bude cieľom zmien zlepšenie organizácie samotných fondov a vyššia kontrola štátu nad hospodárením fondov. Zefektívniť by sa mala aj činnosť Audiovizuálneho fondu tak, aby boli peniaze prerozdeľované na zmysluplné projekty a nie opakovane tým istým žiadateľom. Na tlačovej konferencii o tom dnes informovali ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová, predseda výboru Národnej rady SR pre kultúru a média Roman Michelko a štátny tajomník rezortu kultúry Tibor Bernaťák.

„Len v minulom roku bolo z verejnoprávnych fondov a dotácií Ministerstva kultúry SR vyčlenených 69.000 eur pre Nadáciu Milana Šimečku. A to hovorím iba za rezort kultúry. Štedré finančné sumy išli aj z iných ministerstiev a hlavného mesta,“ povedala ministerka.

Podľa šéfa mediálneho výboru Romana Michelka je vzorom nového modelu fungovania verejných fondov Česká republika. „Prvý a najzásadnejší problém súčasného fungovania fondov sú svojvoľné kritériá komisie na udeľovanie dotácií. Zďaleka to nie je tak, že v komisiách sú nespochybniteľné odborné autority. Ďalší problém je bezprecedentná byrokratická šikana,“ upozornil.

Štátny tajomník ministerstva kultúry Tibor Bernaťák upozornil tiež na to, že film o hrdinovi Slovenského národného povstania generálovi Golianovi dostal z verejných fondov sumu, za ktorú nebolo možné film zrealizovať. A naopak štvordielna filmová séria a celovečerný film o odsúdenom vrahovi Mikulášovi Černákovi boli spolu podporené celkovou sumou 537.000 eur. “Navyše dozorná rada Audiovizuálneho fondu pri kontrole zistila, že existuje dôvodné podozrenie o pravosti podpisov a jednotlivých dokumentov týkajúcich sa žiadosti. Požiadala preto riaditeľa, aby kontaktoval orgány činné v trestnom konaní a tieto skutočnosti sa budú prešetrovať,“ zdôraznil.

Ministerka Šimkovičová sa tiež vyjadrila ku klamstvám, ktoré verejne šíri rektorka Vysokej školy výtvarných umení Bohunka Koklesová. „Žiadne rušenie pamiatkových úradov ani presun ich agendy pod Maticu slovenskú neplánujeme. Je to absolútny nezmysel a klamstvo. Práve naopak na Pamiatkovom úrade SR sa nám podarilo zachrániť 40 pracovných miest odborných pracovníkov,“ upozornila. V súvislosti s petíciou na jej odvolanie pripomenula, že hlasy sa aktuálne preverujú a existujú dôvodné podozrenia, že táto elektronická petícia bola zmanipulovaná.

tlačová konferencia na ministerstve kultúry

                                                                                                                                  

Posledná aktualizácia: 12. februára 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať