Ministerstvo kultúry SR (MK SR) vyhlásilo dnes výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Literárneho informačného centra (LIC). Záujemcovia a záujemkyne o riadenie LIC sa môžu prihlásiť do 30. mája 2021.

Úlohy pre nové vedenie

Cieľom MK SR ako zriaďovateľa LIC je, aby do čela tejto inštitúcie nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale tiež zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania Literárneho informačného centra.

Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky sa vo svojich projektoch rozvoja a riadenia majú zamerať na to, aby bolo LIC otvorenou inštitúciou pre literárnych umelcov zo Slovenska aj zo sveta. LIC by malo reagovať na aktuálne dianie a trendy v literárnom umení v medzinárodnom kontexte, realizovať účasť na významných literárnych podujatiach v Slovenskej republike a vytvárať systematickú a proaktívnu podporu prekladov slovenskej literatúry.

V spolupráci so zriaďovateľom má LIC aktívne participovať na rozvoji politiky literárneho umenia,  očakáva sa udržateľný model financovania organizácie, vypracovanie plánu pre rozvoj doplňujúcich služieb, vlastných príjmov a rozvoj partnerstiev so súkromným sektorom.

Literárne informačné centrum sa tiež v spolupráci s MK SR aktívne zapojí do rozvoja literatúry v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030.

LIC v čase pandémie

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa od LIC očakáva maximálne flexibilný a jasne komunikovaný prístup k tvorbe riešení vyplývajúcich z obmedzení a z fyzického dištancovania.  Budúci štatutár alebo štatutárka LIC preto bude musieť prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať literárnu kultúru a zaistia jej dostupnosť pre čo najširšie publikum.

Literárne informačné centrum

Literárne informačné centrum je slovenská štátna príspevková organizácia zameraná na literatúru. Patrí pod pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a predmetom jej činnosti je monitorovanie, reflexia a propagácia súčasnej slovenskej literatúry. Jej úlohou je dokumentovať slovenskú literárnu tvorbu doma i v zahraničí. Literárne informačné centrum bolo zriadené k 1. júlu 1995. Od roku 2012 do marca 2021 centrum viedla Miroslava Vallová. Do výsledku výberového konania, resp. do konca augusta 2021, je dočasne poverená vedením LIC Beata Vlková.

Výberové konanie sa riadi pravidlami novej smernice MK SR, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.

Posledná aktualizácia: 3. mája 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať