Do procesu verejného vypočutia na vedenie tejto inštitúcie prišli kompletné prihlášky od siedmich uchádzačov. Na základe posúdenia životopisov, projektov,  motivačných listov a hĺbkových pohovorov poradný orgán pozval do druhej časti druhého kola všetkých prihlásených.

Druhá časť druhého kola (neverejné vypočutie uchádzačov) sa uskutoční 30. novembra 2021 v sídle Ministerstva kultúry SR. V rámci tohto kola budú kandidáti oboznámení so zisteniami, ktoré vyplynuli z hĺbkových pohovorov. Členovia poradného orgánu majú možnosť pýtať sa uchádzačov na ich predchádzajúce skúsenosti, ako aj na prípadné pochybnosti, ktoré vzišli z previerky ich schopností a odborných znalostí.

V zmysle čl. VI. bod 1 písm. b/ii smernice č. 9/2021 po skončení neverejného vypočutia členovia poradného orgánu vyberú hlasovaním maximálne piatich a minimálne troch najkvalifikovanejších uchádzačov, ktorí budú pozvaní do tretieho kola. Tretie kolo (verejné vypočutie kandidátov) procesu verejného vypočutia sa uskutoční v stredu 15. decembra 2021. Počas verejného vypočutia pred poradným orgánom a verejnosťou predstavia postupujúci uchádzači svoje projekty rozvoja a riadenia Slovenskej filharmónie. Zároveň odpovedia na otázky verejnosti a členov poradného orgánu.

Mená členov poradné orgánu, životopisy uchádzačov pozvaných do tretieho kola spolu s ich predloženými prezentáciami Projektov rozvoja a riadenia SF, ako aj podmienky účasti verejnosti na treťom kole zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr päť kalendárnych dní pred konaním tretieho kola.

Ministerstvo kultúry vyhlásilo proces verejného vypočutia na miesto generálneho riaditeľa alebo generálnej riaditeľky Slovenskej filharmónie 13. septembra 2021. Záujemcovia a záujemkyne sa mohli hlásiť do 15. októbra 2021. Proces verejného vypočutia sa riadi pravidlami novej smernice MK SR č. 9/2021 o procese verejného vypočutia, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Do výsledku procesu verejného vypočutia, resp. do konca decembra 2021, je dočasne poverený vedením Slovenskej filharmónie prof. Marián Lapšanský.

Posledná aktualizácia: 26. novembra 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať