Slovensko patrí medzi krajiny s bohatou kultúrnou tradíciou a veľkým počtom pamiatok.  Osobitné miesto patrí ruinám hradov, o ktoré sa ostatných desať rokov pomáhali starať aj nezamestnaní  prostredníctvom úspešného národného projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na jeho realizáciu bolo minulý rok vyčlenených viac ako 3,7 milióna eur. V spojení s dotačným podprogramom ministerstva kultúry Obnova a konzervácia torzálnej architektúry a historických parkov ho široká verejnosť vnímala pozitívne.

Kombinácia týchto dvoch zdrojov financovania obnovy pamiatok a zamestnávania ľudí bez príjmu priniesla mimoriadne dobré výsledky a vysoko si ju cenili aj občianske združenia a ďalšie subjekty podieľajúce sa na záchrane hradov naprieč Slovenskom. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny však už v tomto roku nemá takýto národný projekt.

V tejto súvislosti ministerka kultúry Natália Milanová požiadala podpredsedníčku vlády a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veroniku Remišovú o finančnú podporu pre ďalšie zabezpečenie pokračovania tohto projektu. Zároveň dodala, že ministerstvo kultúry je pripravené poskytnúť všetku potrebnú pomoc pri jeho realizácii.

Ministerstvo kultúry zároveň predlžuje výzvu dotačného programu Obnovme si svoj dom z pôvodného 29.1.2021 až do 15.2.2021, a to vo všetkých jeho podprogramoch: 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok,  1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva, 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu a 1.4 Obnova historických parkov a architektonických areálov v kritickom stavebno-technickom stave. Ministerstvo sa rozhodlo predĺžiť termín predkladania žiadosti z dôvodu pandemickej situácie, ktorá znemožnila viacerým žiadateľom vybaviť všetky náležitosti potrebné na prihlásenie sa do otvorených výziev.

Dotačný program ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom je zameraný  najmä na podporu projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok, ale taktiež podporuje projekty zamerané na obnovu či reštaurovanie kultúrnych pamiatok vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.

Posledná aktualizácia: 22. januára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať