Na pozvanie Ministerstva kultúry SR v spolupráci s Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva na Slovensku pricestovali v týchto dňoch do Bratislavy holandskí odborníci v oblasti ochrany novinárov. Cieľom ich stretnutia so zástupcami nášho rezortu kultúry, ministerstva vnútra, ministerstva zahraničných vecí, novinármi a ďalšími partnermi je výmena cenných skúseností, ktoré Holandsko uviedlo do praxe a ktoré môžu pomôcť zlepšiť mediálne prostredie i na Slovensku.  

Medzinárodné diskusie o zlepšení ochrany novinárov a novinárok na Slovensku

Pri tejto príležitosti sa v Bratislave uskutočnil odborný workshop, na ktorom diskutovali holandskí experti s predstaviteľmi rezortu kultúry, zástupcami polície, príslušných ministerstiev, mimovládneho sektor;a a médií. Holandsko v diskusiách zastupovali Peter ter Velde, projektový koordinátor platformy PersVeilig a Wim Hoonhout, vedúci tímu a koordinátor mechanizmu ochrany novinárov z policajného zboru Holandska.

Rozhovory otvorili vysoko aktuálnu otázku, či a akou formou by bolo možné v slovenských podmienkach implementovať systematickú ochranu novinárov, ktorá sa v Holandsku osvedčila prostredníctvom platformy PersVeilig – organizácie poskytujúcej tamojším novinárom širokospektrálnu podporu vrátane bezplatných tréningov, poradenstva či špeciálnej infolinky a mnohé ďalšie formy odbornej pomoci.

“V parlamente sa nám podarilo prijať mediálnu reformu a teraz sa posúvame do druhej fázy – implementovať nástroje, ktoré sme v nej presadili. Dnes prinášame odpoveď na otázku, ako sme sa posunuli v oblasti ochrany novinárov. Ministerstvo kultúry sa momentálne sústredí na zabezpečenie bezpečného výkonu povolania novinárov. Legislatívne prostredie už máme nastavené a teraz treba jednotlivé strany dostať k jednému stolu a zistiť, čo konkrétne im môže pomôcť,” informoval na dnešnej tlačovej konferencii štátny tajomník ministerstva kultúry  Radoslav Kutaš.

“Holandsko tento aj budúci rok predsedá spoločne s Kanadou Media Freedom Coalition, ktorá sa zasadzuje za slobodu médií v našej krajine i v krajinách celého sveta. Ide o mimoriadne aktuálnu tému, ktorej venujeme špeciálnu pozornosť. Slovensko a Holandsko majú v tejto oblasti, žiaľ porovnateľné skúsenosti. Vďaka spolupráci s platformou PersVeilig si budeme môcť brať príklad jeden od druhého z našej dobrej praxe a budeme sa môcť navzájom inšpirovať z toho, čo sme v tejto oblasti už dosiahli,” dodala veľvyslankyňa Holandska na Slovensku Gabriella Sancisi.

“V Holandsku sme videli to, čo sa aktuálne deje na Slovensku – časť spoločnosti obracajúcu sa proti politickému vývoju a proti médiám. Bolo pre nás veľmi dôležité vidieť, že v tejto oblasti spolupracujú zamestnávatelia so zamestnancami; to isté polícia a prokuratúra – a napokon všetky tieto štyri strany spoločne. Slovensko a Holandsko sú, samozrejme dve odlišné krajiny, takže ich nemožno úplne prirovnávať. Je mi preto jasné, že tu možno nevznikne presná kópia platformy PersVeilig, ale je dôležité, aby sa o tejto téme hovorilo, aby sa podnikli kroky na zlepšenie a aby sa následne realizovali v praxi,” povedal na tlačovej konferencii Peter ter Velde z platformy PersVeilig.

“Včera a dnes som mal možnosť stretnúť sa s novinármi na Slovensku. Rozprávali sme sa o agresii a násilí páchanom na novinároch. Z niektorých príbehov, ktoré som počul, som bol šokovaný. Táto situácia je porovnateľná so situáciou v Holandsku. Dúfam, že naša návšteva pomôže prispieť k tomu, aby mohli novinári bezpečne vykonávať svoju prácu a aby sa podmienky ich práce zlepšili, pretože žurnalistika je základným kameňom demokracie a právneho štátu,” vyjadril sa Wim Hoonhout, vedúci tímu a koordinátor mechanizmu ochrany novinárov z holandského policajného zboru.

Systematická práca MK SR na skvalitňovaní slovenského mediálneho prostredia pokračuje

Spolupráca s Holandskom na zlepšení slovenského mediálneho prostredia je ďalším z nástrojov, prostredníctvom ktorých sa ministerstvo kultúry hlási k plneniu programového vyhlásenia vlády, teda k “rešpektovaniu nezastupiteľnej úlohy médií a novinárov pri kontrole verejnej moci a správe vecí verejných”. Rezort kultúry pod vedením ministerky Natálie Milanovej tak napreduje v plnení svojich úloh. Len nedávno parlament schválil novú mediálnu legislatívu, ktorá posilňuje ochranu novinárov a zároveň prináša väčšiu transparentnosť do vlastníckych vzťahov médií, čím posilňuje aj ich dôveryhodnosť voči tzv. alternatívnym médiám, ktoré sú často zdrojom tzv. fake news.

O platforme PersVeilig

Platforma PersVeilig vznikla z iniciatívy vydavateľov, šéfredaktorov, polície a prokuratúry potom, čo správa holandskej ombudswomanky z roku 2017 konštatovala viacero hrozieb voči novinárom. Samotní novinári tieto vyhrážky často nenahlasovali, pretože sa, podľa nich, polícia nimi nezaoberala dostatočne, respektíve ich nebrala dostatočne vážne. Na základe týchto skutočností všetky zainteresované strany podpísali bezpečnostný protokol. V ňom sa vydavatelia zaviazali k hláseniu všetkých incidentov smerujúcich voči ich zamestnancom a zároveň k zabezpečeniu účasti novinárov na príslušných tréningoch. Prokuratúra zase navrhla pre páchateľov o dvesto percent prísnejšie tresty, než tomu bolo dovtedy.

Platformu PersVeilig oceňujú domáci holandskí žurnalisti a postupne sa rozširuje aj jej pôsobenie v zahraničí. Od svojho vzniku v roku 2019 stihli zástupcovia tejto platformy vyškoliť už viac ako 700 novinárov. V týchto dňoch sa okrem Slovenska do aktívnej spolupráce s platformou PersVeilig zapájajú tiež Litva a Srbsko. Záujem o implementáciu tzv. PersVeilig systému prejavili už aj Slovinsko a Maďarsko.

Posledná aktualizácia: 30. septembra 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať