Ministerstvo kultúry SR podporí aj nadchádzajúci 26. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Ten sa uskutoční budúci rok v Trnave za účasti spevákov z viacerých krajín sveta. S dlhoročnými porotcami súťaže maestrom Petrom Dvorským a profesorkou Evou Blahovou (obaja boli víťazmi prvého ročníka súťaže) a tiež s Danielom Čapkovičom, sólistom Opery SND, sa tento týždeň stretol štátny tajomník rezortu kultúry Tibor Bernaťák.

„Táto najvýznamnejšia  spevácka súťaž na Slovensku je už viac ako štvrťstoročie rešpektovanou udalosťou na medzinárodnej scéne. Verím, že aj v rámci nadchádzajúceho ročníka bude mať porota možnosť vyberať zo spevákov, ktorí sú začínajúcimi talentovanými majstrami vo svojom odbore, a to v každej súťažnej kategórii,“ povedal štátny tajomník T. Bernaťák.

Ministerstvo kultúry SR 26. ročník finančne podporí. Od roku 2017, teda od 22. ročníka, je organizátorom súťaže Hudobné centrum, príspevková organizácia ministerstva kultúry. Hlavným cieľom súťaže je podpora mladých spevákov, podnecovanie ich umeleckého rastu a propagácia vokálnej tvorby s akcentom na dielo významného trnavského rodáka, hudobného skladateľa Mikuláša Schneidera-Trnavského (1881 – 1958). Medzi víťazov minulých ročníkov tejto súťaže patria aj spevácke osobnosti s dnes už výraznou svetovou kariérou ako napríklad Magdaléna Kožená, Štefan Kocán, či Slávka Zámečníková.

 

Posledná aktualizácia: 7. júna 2024 / Komunikácia Protokol

Zdieľať