Ministerka kultúry Natália Milanová plní ďalší zo svojich sľubov. Na obnove kultúrneho dedičstva v rokoch 2022-2023 budú participovať marginalizované rómske komunity. Celkovo pôjde o podporu vo výške takmer 8,2 milióna eur. V porovnaní s predchádzajúcim vedením rezortu kultúry tak navyšujeme prostriedky približne až 2,5 násobne. Rezort kultúry v týchto dňoch uzavrel prvé kolo spomínanej dotačnej výzvy. Pre ďalších žiadateľov plánuje výzvu znovu otvoriť v druhom kole. 

Prvé kolo výzvy uzavreté – podporíme 15 národných kultúrnych pamiatok

Ministerstvo kultúry v týchto dňoch uzavrelo prvé kolo prihlasovania do národného projektu s názvom „Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít realizáciou obnovy kultúrneho dedičstva“. Do výzvy sa prihlásilo 19 subjektov, z toho 15 bolo podporených na základe hodnotenia odbornej komisie. Vo väčšine prípadov ide o žiadosti na obnovu hradov alebo kaštieľov. Realizáciou predložených projektov sa plánuje vytvoriť cca 260  pracovných miest pri obnove pamiatok.

Ministerstvo kultúry obdržalo žiadosti z Banskobystrického kraja (6 žiadostí), z Košického kraja (6 žiadostí), z Prešovského kraja (6 žiadostí) a z Trenčianskeho kraja (1 žiadosť). V zaslaných žiadostiach mali zastúpenie okresy Prešov, Žarnovica, Košice-vidiek, Revúca, Spišská Nová Ves, Krupina, Humenné, Michalovce, Kežmarok, Sabinov, Veľký Krtíš, Rožňava, Žiar nad Hronom a Piešťany.

V prvom kole výzvy boli podporené nasledovné národné kultúrne pamiatky: Hrad Modrý Kameň, Hrad Markušovce, Hrad Revište, Hrad Šariš, Soľnohrad (Zbojnícky hrad), Hrad Sokoľ, Hrad Divín, Hrad Slanec, Hrad Brekov, Holumnický hrad, Hrad Čičva, Kláštor Kartuziánov, Hrad Šášov, Kláštor Paulínov / kostol ruina a Kláštor premonštrátov Bzovík

V súvislosti s národným projektom už ministerstvo vnútra podpísalo zmluvu, na základe ktorej budú na účet ministerstva kultúry zaslané finančné prostriedky na realizáciu finančnej podpory úspešných žiadateľov.

“Hrady a pamiatky sú svedkami doby, mlčiaci pamätníci príbehov, ktoré niekedy menili dni, inokedy storočia. Našu minulosť by sme si mali vážiť, snažiť sa jej porozumieť a vedieť sa z nej poučiť. Musíme sa starať o to, aby nám hrady zostali zachované nielen v povestiach, ale aby boli tiež súčasťou našej krajiny a životov dnešných aj budúcich generácií. Vďaka tomuto projektu budeme vedieť zároveň ešte viac podporiť domáci i zahraničný turizmus a regiónom pomôžeme po kultúrnej, finančnej i sociálnej stránke,” povedala ministerka kultúry Natália Milanová.

Pomoc rómskej menšine a hradom zároveň

Nový národný projekt je pokračovaním úspešnej dlhoročnej iniciatívy obnovy hradov so zameraním na podporu nezamestnaných, ktorá fungovala od roku 2011 v spolupráci s ministerstvom práce (MPSVaR). Potom ako minulý rok už MPSVaR ukončilo financovanie tejto formy pomoci, záchranné koleso hodil práve rezort kultúry vo výške 1 milióna eur. Tento rok rezort kultúry do obnovy pamiatok zapojí ľudí z marginalizovaných rómskych komunít, predovšetkým osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.

Vďaka novému projektu bude na obnove pamiatok v rokoch 2022-2023 participovať rómska menšina, ktorá pomôže pamiatkam na Slovensku a zároveň bude dostávať pracovné príležitosti na všetkých úrovniach pri ich obnove. Od pomocných pracovníkov, odborných pracovníkov, koordinátorov a majstrov, to znamená od základných, cez stredné až po vyššie pracovné funkcie pri danej obnove. Podmienkou je, aby aspoň 60% zamestnaných pochádzalo z prostredia marginalizovaných rómskych komunít. Z projektu sa budú financovať mzdy všetkých skôr spomenutých pracovných pozícií. Množstvo pracovníkov zamestnaných na obnove danej pamiatky bude určené podľa jej veľkosti – pamiatka do veľkosti 1/2 hektára môže zamestnať až 15 zamestnancov a pamiatka s veľkosťou viac ako 1/2 hektára do 30 zamestnancov.

Pripravuje sa druhé kolo výzvy

Proces zapojenia sa do národného projektu ministerstvo kultúry čo najviac zjednodušilo, aby ho sprístupnilo čo najväčšiemu počtu subjektov. Na svojej webstránke 15. júla zverejnilo výzvu s jednoduchým formulárom. Žiadatelia mali následne 11 dní na to, aby formulár vyplnili a stali sa súčasťou projektu.

Oprávnené obdobie výzvy je od 1. mája 2022 do 30. apríla 2023 s možnosťou predĺženia do 31. októbra 2023 v prípade dostupnej alokácie. Žiadatelia teda majú možnosť spätnej refundácie oprávnených výdavkov. Keďže sa jedná o eurofondovú výzvu podmienky sú určené tak, že subjekt nemôže čerpať iné formy pomoci či už z eurofondov alebo dotačných výziev počas tohto určeného obdobia.

Oprávneným územím výzvy sú všetky kraje okrem bratislavského a obnovované pamiatky musia byť v intraviláne alebo extraviláne obcí, ktoré sa nachádzajú v Atlase marginalizovaných rómskych komunít z roku 2013 alebo v jeho novšej verzii.

Ministerstvo kultúry plánuje zverejniť druhé kolo predkladania žiadostí, o ktorom bude  informovať na svojej webstránke. V dohľadnej dobe sa tak budú môcť do národného projektu zapojiť ďalší žiadatelia.

Posledná aktualizácia: 12. augusta 2022 / Komunikácia Protokol

Zdieľať