Ministerstvu kultúry SR sa podarilo navýšiť finančné zdroje na budovanie kultúrnych a kreatívnych centier o takmer 11 miliónov eur. Podporení budú žiadatelia, ktorí v minulosti splnili podmienky poskytnutia príspevku, ale pre nedostatok disponibilných zdrojov centralizovanej výzvy ich projekty neboli podporené a zaradili sa do tzv. zásobníkových projektov.

Rezort kultúry v rámci prioritnej osi 3 Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, ktorá je v gescii ministerstva kultúry, prerozdelí celkovo 85 miliónov eur na vznik desiatich kultúrnych a kreatívnych centier. Sedem podporených projektov na vznik kultúrnych a kreatívnych centier v regiónoch Slovenska v najbližších rokoch doplnia ďalšie tri. V meste Trenčín pribudne kreatívne centrum v gescii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, v Trnave to bude kreatívne centrum Univerzity sv. Cyrila a Metoda a Rozhlas a televízia Slovenska rozšíri svoju sieť kreatívnych centier popri štúdiách v Bratislave a Banskej Bystrici aj o kreatívne centrum štúdia RTVS v Košiciach.

„Úsilie ministerstva kultúry sa vyplatilo. Znamená to, že kultúrne a kreatívne centrá vzniknú v ďalších troch slovenských mestách. Prijímateľom, ktorými sú dve univerzity a Rozhlas a televízia Slovenska, poskytne rezort na ich projekty nenávratný finančný príspevok vo výške 10,7 milióna eur. Teší ma, že vybudovaním týchto centier prispejeme k vytvoreniu priaznivého prostredia pre rozvoj a podporu talentov. Centrá taktiež podporia rozvoj malého a stredného podnikania, zamestnanosť a tvorbu pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle,“ povedala štátna tajomníčka MK SR Zuzana Kumanová.

V najbližších dňoch sa uskutoční podpis zmlúv o poskytnutí NFP s úspešnými žiadateľmi a nasledovať budú ďalšie úkony spojené s vykonávaním verejného obstarávania a celkovou realizáciou aktivít projektov, ktoré musia byť ukončené do konca roku 2023.

Posledná aktualizácia: 2. júla 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať