Rezort kultúry predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorého cieľom je zmierniť dopady pandémie COVID-19 na kultúru a kreatívny priemysel aj počas roku 2022. Dôvodom sú pretrvávajúce následky pandémie COVID-19 a očakávaná tretia vlna. 

Zámerom návrhu je dočasne predĺžiť opatrenia prijaté predchádzajúcimi zákonmi v roku 2020 v súvislosti s prvou a druhou vlnu pandémie platné do 31. decembra 2021.

Zdobrovoľnenie príspevku do umeleckých fondov by sa malo predĺžiť

Nová právna úprava nadväzuje na tzv. anticovidový zákon, ktorý umelcom na celý rok 2021 zdobrovoľnil odvádzanie dvojpercentného príspevku do umeleckých fondov (Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení). Na základe aktuálne predloženej novelizácie by sa malo zdobrovoľnenie tohto príspevku predĺžiť do konca roka 2022.

Ochrana organizátorov kultúrnych podujatí

Návrh zákona sa týka tiež verejných kultúrnych podujatí, ktoré sa neuskutočnia z dôvodu  pandémie. Ministerstvo kultúry chce spomínanou novelou predĺžiť ochranu pre usporiadateľov týchto podujatí. Právna úprava sa bude aj naďalej vzťahovať na podujatia, ktoré sa majú uskutočniť, no pre pandémiu alebo protipandemické opatrenia boli, resp. budú zrušené. Presunúť platnosť zakúpených vstupeniek možno do 30. júna 2023. Ak záujemca nebude súhlasiť s náhradným termínom akcie, resp. bude žiadať vrátenie vstupného za už zakúpenú vstupenku, organizátor bude mať naďalej na vrátenie peňazí 13 mesiacov od pôvodného termínu podujatia.

Ministerstvo kultúry predložilo návrh do medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa končí v piatok 27. augusta.

Posledná aktualizácia: 26. augusta 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať