Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorý má systémovo vyriešiť financovanie verejnoprávnej RTVS. 

Odborníci a odborníčky rezortu kultúry konzultovali návrh novej legislatívy aj s vedením RTVS. Snahou rezortu kultúry bolo zachovať politickú nezávislosť RTVS a zároveň posilniť ekonomickú nezávislosť tejto verejnoprávnej inštitúcie potom, čo bolo na základe politickej dohody zrušené financovanie prostredníctvom tzv. koncesionárskych poplatkov.

Podľa tohto návrhu by sa RTVS mala od 1. júla 2023 financovať prostredníctvom nárokovateľného príspevku na činnosť formou odštepu z hrubého domáceho produktu (HDP). V roku 2024 by tak mala mať RTVS garantovanú výšku príjmu z tohto príspevku v sume 180 miliónov eur, teda 0,17% HDP. Tento koeficient, ktorý sa odvíja od HDP Slovenskej republiky za predchádzajúce posudzované obdobie, by mal podľa návrhu MK SR zostať zachovaný minimálne v tejto výške aj v nasledujúcich rokoch.

Takéto percentuálne určenie výšky nárokovateľného príspevku zo štátneho rozpočtu reflektuje požiadavky vedenia RTVS na kvalitné a nezávislé plnenie jej činnosti a zároveň garantuje jej konkurencieschopnosť na mediálnom trhu. Rovnako poskytuje priestor pre digitálne a technologické inovácie, či odstránenie investičného a technologického dlhu a primeraný rozvoj verejnej služby.

Zároveň sa z financovania RTVS odstráni kontroverzný inštitút Zmluvy so štátom, cez ktorý sa jej  rozpočet každoročne dofinancovával najmä na programy vo verejnom  záujme.

Navrhovanými zmenami ministerstvo kultúry reaguje aj na Správu Európskej komisie o stave právneho štátu, v ktorej bolo Slovensku odporúčané posilniť „pravidlá a mechanizmy na podporu nezávislého riadenia a redakčnej nezávislosti verejnoprávnych médií s prihliadnutím na európske štandardy týkajúce sa verejnoprávnych médií.“

„RTVS má byť inštitúciou nezávislou od politických tlakov. Ak poslanci koncom roka schválili zrušenie koncesionárskych poplatkov, je zodpovedné nastaviť jej financovanie stabilne, predvídateľne a myslieť pritom na všetky jej aktuálne potreby. Náš návrh zabezpečuje RTVS minimálnu výšku štátneho príspevku v hodnote 0,17%HDP a optimálnu 0,19% HDP. Akýkoľvek nižší príspevok nevytvorí pre RTVS podmienky, ktoré pre svoje poslanie potrebuje,“ upozornila ministerka kultúry Natália Milanová.

V prípade, že poslanci a poslankyne NR SR schvália návrh zákona z dielne rezortu kultúry, v porovnaní s aktuálnym rokom bude RTVS v roku 2024 hospodáriť so sumou vyššou o takmer 37 miliónov eur.

Ministerka kultúry Natália Milanová zároveň zotrváva na názore, že ideálnou cestou na financovanie verejnoprávnej RTVS boli tzv. koncesionárske poplatky, akceptuje ale dohodu politických strán, bez ktorej by neprišlo k schváleniu tohtoročného štátneho rozpočtu, a teda ani k doručeniu finančnej pomoci ako bežným ľuďom, tak aj podnikateľom v čase dvojcifernej inflácie a energetickej krízy.

Rezort kultúry tiež pripomína, že k zvýšeniu spomínaných koncesií nedošlo už 20 rokov a na ich zmenu nebola dlhodobo politická vôľa ako niektorých koaličných, tak aj všetkých opozičných strán. Tento fakt sa výrazne podpísal pod nedofinancovanie RTVS. Riešenie, ktoré dnes predstavuje MK SR, by malo túto skutočnosť zmeniť.

Ministerka kultúry Natália Milanová opäť zdôraznila nezastupiteľnú úlohu verejnoprávnych médií v spoločnosti.

Posledná aktualizácia: 28. februára 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať