Národná rada Slovenskej republiky zákonom č. 325/2020 schválila 12. október za pamätný deň samizdatu.

12. októbra 1988 totižto 92 českých a slovenských disidentov podpísalo vyhlásenie na podporu slovenského kresťanského aktivistu Ivana Polanského (1936 – 2015), ktorý bol 17. júna 1988 odsúdený za vydávanie a šírenie samizdatu na štvorročný trest odňatia slobody.

Samizdat je tajné vydávanie, rozmnožovanie a rozširovanie kníh a periodík, ktoré boli zakázané, resp. nemohli vychádzať oficiálne. Samizdat na Slovensku bol odporom voči komunistického režimu a jeho cenzúre. Komunistické štruktúry ho však tvrdo potlačovali a disidentov, ktorí ho vydávali, súdili a väznili.

Prostredníctvom tohto dobového svedectva môžete nazrieť do minulosti a spoznať ako žil, tvoril a fungoval underground na Slovensku v čase normalizácie.
Samizdat predstavuje krehké a vzácne dedičstvo, ktoré bez ochrany a digitalizácie môže ľahko zaniknúť. Preto Ministerstvo kultúry dáva do pozornosti:

Portál samizdat.sk, ktorý svoju činnosť začal 12. októbra 2016. Jeho obsahom sú reprodukcie slovenských samizdatových časopisov, ktoré sú zapísané v UNESCO – Pamäť sveta, čím zbierka česko-slovenského samizdatu bola uznaná za súčasť dokumentárneho dedičstva ľudstva.

Novovznikajúcu Knižnicu Olega Pastiera, na ktorú sa tento rok občianskemu združeniu Rodinné striebro podarilo cez verejnú kampaň vyzbierať aj 1. finančný míľnik.

Posledná aktualizácia: 13. októbra 2023 / Komunikácia Protokol

Zdieľať