Po marcovej COVID pomoci pre neziskové subjekty pôsobiace v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle otvára Ministerstvo kultúry SR možnosť čerpať z balíka pandemickej finančnej pomoci pre ďalšiu skupinu. Tentokrát rezort pripravil pravidlá COVIDových dotácií pre fyzické osoby – profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle.

Výzva a možnosť predkladať žiadosti bude oficiálne dostupná v pondelok 3. mája 2021 v popoludňajších hodinách a posledný deň predkladania žiadostí je 30. jún 2021 (vrátane).

“Tento týždeň priniesol pre kultúru veľa pozitívnych správ. V pondelok sme sumarizovali výsledky covidovej výzvy pre nezávislý sektor v kultúre a v stredu sme odprezentovali COVID semafor pre kultúru. Dnes prichádzame s ďalšou veľmi dobrou správou, pretože sa nám podarilo vyrokovať ďalšie extra peniaze, ktoré budú určené pre našu novú výzvu. Tentokrát pomôžeme profesionálkam a profesionálom pôsobiacim v kultúre, ktorí dostanú po splnení pár jednoduchých podmienok od nás pomoc vo výške 4 000 alebo 6000 eur,” povedala na tlačovej konferencii ministerka kultúry Natália Milanová.

Oprávnenými žiadateľmi a žiadateľkami sú fyzické osoby (profesionálni umelci a umelkyne alebo iní profesionáli a iné profesionálky pôsobiace v kultúre) vykonávajúce dlhodobo činnosť v sektore kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktoré majú medziročný pokles príjmov min. o 30%. K dátumu podania žiadosti o dotáciu musí byť žiadateľ/žiadateľka zapísaný/zapísaná v evidencii Fondu na podporu umenia a mať podané daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020.

Dosiahnutý príjem žiadateľov a žiadateliek za rok 2019 musí byť minimálne vo výške 4000 eur. Maximálny príjem za rok 2020 nemôže byť viac ako 20 394 eur v prípade fyzických osôb uplatňujúcich si paušálne výdavky a 13 596 eur v prípade fyzických osôb uplatňujúcich si preukázateľné daňové výdavky.

“Splnenie týchto podmienok preukážu žiadatelia a žiadateľky vyplnením jednoduchej dotačnej kalkulačky na základe údajov z daňových priznaní, ktorá je povinnou prílohou žiadosti,” povedal riaditeľ Inštitútu pre kultúrnu politiku Matúš Bieščad.

Výška dotácie

Splnenie podmienok získania dotácie si žiadateľ alebo žiadateľka overí samostatne vyplnením svojich individuálnych finančných ukazovateľov do formuláru dotačnej kalkulačky podľa typu uplatňovaných výdavkov. Nakoľko ide o verejné zdroje, ministerstvo kultúry zohľadňuje princíp zásluhovosti – kto do systému sociálneho poistenia v roku 2020 napriek pandémii platil sociálne odvody v určenej výške, má nárok na vyššiu dotáciu. V prípade, ak žiadateľ alebo žiadateľka za kalendárny rok 2020 nezaplatil či nezaplatila sociálne odvody minimálne vo výške 6-násobku minimálnych odvodov za rok 2020, t. j. 1 007,34 €, výška dotácie je 4 000,-€. Ak žiadateľ alebo žiadateľka za kalendárny rok 2020 preukázateľne zaplatil alebo zaplatila sociálne odvody minimálne vo výške 1 007,34 €, výška dotácie je 6 000,-€.

“Finančné prostriedky bude ministerstvo posielať úspešným žiadateľom a žiadateľkám na účty priebežne a nebude čakať až na ukončenie výzvy. Verím, že pomôžeme veľkému množstvu ľudí, ktorí to najviac potrebujú,” doplnila Natália Milanová.

Podmienka zápisu žiadateľov a žiadateliek do evidencií FPU

“Vzhľadom na cieľ ministerstva podporiť profesionálov a profesionálky dlhodobo pôsobiacich v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle, je jednou z podmienok na podanie žiadosti o dotáciu zápis žiadateľov a žiadateliek do evidencie profesionálnych umelcov alebo evidencie iných profesionálov v kultúre,” doplnil Matúš Bieščad.

Obe evidencie v súčasnosti na základe zákona vedie Fond na podporu umenia a administratívny proces zápisu žiadateľa alebo žiadateľky do evidencie prebieha cez FPU registračný systém.

Fyzické osoby pôsobiace v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle sa môžu do evidencie zapísať podľa postupu na webstránke FPU: https://www.fpu.sk/sk/ziadost-o-zapis-do-evidencie-profesionalnych-umelcov-a-inych-profesionalov-v-kulture/ Evidencia profesionálnych umelcov a evidencia iných profesionálov v kultúre je verejne prístupná, svoj zápis si môžu následne skontrolovať TU: https://podpora.fpu.sk/evidencia

“Sme radi, že sme dostali možnosť podieľať sa na tvorbe tejto novej výzvy. Dúfam, že táto výzva pomôže viacerým profesiám prežiť a pomôže im, aby zostali v našom kreatívnom priemysle. Dúfam, že sa nám s ministerstvom kultúry podarí naštartovať ešte ďalšie témy, ktoré máme spoločné a budeme na nich pracovať,” povedal na tlačovej konferencii Tibor Zelenay z Hudobnej únie Slovenska a Asociácie hudobných klubov Slovenska.

“Chcel by som sa poďakovať pani Ministerke a pánovi Nižňanovi za možnosť spolupracovať na tejto dotačnej schéme a spoznať aj niektoré vnútorné procesy ministerstva a ľudí, ktorí za nimi stoja ako napríklad p. Bieščad. Dotačnú schému sme sa snažili nastaviť tak, aby sa čo najviac približovala k ideálu, čo by v našom prípade bolo poskytnúť príspevok všetkým pracovníkom kultúry a umelcom,” dodal zástupca technických profesionálov Tibor Krištof.

Výzvu ku COVID dotáciám pre profesionálov a profesionálky pôsobiacich v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle pripravil Korona tím ministerstva kultúry. Súčasťou konzultačného tímu boli zástupcovia technických profesionálov, zástupkyňa Klubu nezávislých divadiel, členovia Hudobnej únie Slovenska a Iniciatívy Stojíme pri kultúre.

Všetky potrebné informácie k výzve zverejnilo ministerstvo kultúry na svojej webstránke.

Posledná aktualizácia: 10. mája 2021 / MKSR Admin

Zdieľať