Ľudia z kultúrneho a kreatívneho priemyslu na nej okrem iného nájdu aktuálnu pomoc, o ktorú si počas pandémie môžu požiadať. Ministerstvo tak vytvorilo webovú stránku, kde sú na jednom mieste zhromaždené všetky informácie o aktuálnych výzvach, dotáciách, štipendiách či rôznych projektoch. Na novej webovej stránke ministerstva kultúry sú uvedené aj konkrétne informácie o jednotlivých výzvach, ktorými štát počas pandémie už pomohol ľuďom z kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

„Pandémia zasiahla do našich životov nečakane a dramatickejšie, než čokoľvek iné za desiatky rokov. Najvýraznejšie zasiahla sektor kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu, zatvorila dvere kultúrnych inštitúcií a podujatí,“ povedal ministerka kultúry Natália Milanová.

Webová stránka PomahameKulture.sk bola pripravená tak, aby na nej užívatelia rýchlo a adresne našli potrebné informácie. Na jednom mieste združuje údaje o aktuálnych výzvach ministerstiev kultúry, práce, hospodárstva, ale aj verejnoprávnych fondov ako Fond na podporu umenia a Audiovizuálny fond či výzvy od samospráv.

„Pracujeme na ďalších formách pomoci pre jednotlivé segmenty kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu. Náš ,Korona tímʻ v úzkej spolupráci s predstaviteľkami a predstaviteľmi kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu tvorí ďalšie formy pomoci, aby boli čo najprístupnejšie a najefektívnejšie pre čo najväčší okruh pracujúcich v tomto sektore,“ dodala ministerka Milanová.

Ministerstvo bude tieto informácie pravidelne aktualizovať a dopĺňať, aby uľahčilo ľudom pracujúcim v kultúrno-kreatívnom priemysle orientáciu v  aktuálnych formách pomoci v čase pandémie.

Posledná aktualizácia: 26. februára 2021 / Komunikácia Protokol

Zdieľať